Bursa Dokumenty

W związku z sytuacją epidemiczną i zamknięciem szkół, do czasu ich otwarcia, proces rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w Bursie Szkolnej będzie prowadzony zdalnie. Kandydat powinien: -pobrać dokumenty rekrutacyjne ze strony internetowej ZSPUiBS w zakładce Bursa -wypełnić zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze podanym na stronie ZSPUiBS, -przesłać skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentówna adres e-maill bursa@zspu.jgora.pl. -oryginały wypełnionych dokumentów należy zachować do czasu zakwaterowania wychowanków w Bursie Szkolnej i oddać je wychowawcy dokonującemu zakwaterowania. Prosimy zadbać o czytelne i rzetelne wypełnienie dokumentów. Niepełna i nieczytelna dokumentacja nie będzie brana pod uwagę. Do czasu otwarcia szkół wszelkie informacje dotyczące Bursy Szkolnej i rekrutacji będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 pod nr tel. 667 743 383 oraz za pośrednictwem komunikatora Messenger na grupie BURSA SZKOLNA NA LEŚNEJ W ZSPUiBS.

Podanie o przyjęcie do bursy można pobrać tutaj:

https://mega.nz/file/lMwzQLqD#qLoC0AxCe6u7BH209Mujwv4wMGx240FEcNLaU3PaKk0

INNE WAŻNE DOKUMENTY DLA MIESZKAŃCÓW/KANDYDATÓW DO BURSY SZKOLNEJ:

Potwierdzenie woli kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej:

https://megawrzuta.pl/download/537b9e120c518e3a9f983c0f5524251f.html

Oświadczenie  o samotnym wychowywaniu kandydata:

https://megawrzuta.pl/download/de74e82c604c0257302a72cad909b945.html

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do Bursy Szkolnej:

https://megawrzuta.pl/download/febd4fcf80b2bf1c4471c33e5b533752.html

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata:

https://megawrzuta.pl/download/e25c11f26de5d9a2ec8123337702f897.html

Informacja o spełnianiu ustawowych kryteriów rekrutacyjnych:

https://megawrzuta.pl/download/3e0b9ace2d15eef32a77b871be516bcd.html