Archiwa kategorii: News

Wystawa Anatomiczna w ZSPUiBS

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej szkoły na Wystawę Anatomiczną, której otwarcie odbędzie się o godzinie 10:00 w Dzień Otwarty naszej szkoły. Wystawa będzie trwała od 24 maja do 7 czerwca. Eksponaty z wystawy pochodzą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Zakładu Anatomicznego, z którym nasza szkoła ścisłe współpracuje. Serdecznie zapraszamy 🙂

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że część z Państwa ma wstępne problemy z rejestracją w elektronicznym systemie rekrutacji, udostępniamy link do formularza do samodzielnego wydruku i wypełnienia. Dane uczniów, którzy zdecydują się na taką formę rejestracji będziemy starali się na bieżąco wprowadzać do systemu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

KONKURS LITERACKI 2019

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki
w trzech kategoriach: 1) poezji, 2) prozy, 3 publicystyki i wywiadów np. z
Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK, działaczami podziemia
solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi
ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
REGULAMIN
a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów
do 30 roku życia.
b) Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6
stron znormalizowanego maszynopisu.
c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczając razem 9
stron znormalizowanego maszynopisu.
d) Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne, felietony lub wywiady
nieprzekraczające razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.
e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć
odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze,
poezję, publicystykę i wywiad, powinien oznaczyć je tym samym godłem.
e)Tematyka wierszy niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu
polskiego. Tematyka opowiadań, publicystyki winna obrazować stan aktualnej
rzeczywistości. Tematyka wywiadów nieograniczona. Dopuszczalne są we
wszystkich gatunkach wątki historyczne i futurologiczne.
f) W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co
teksty, należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon,
email, nazwę i adres szkoły lub placówki naukowej oraz krótką biografię
twórczą, czas i miejsce debiutu.
e) Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy,
opowiadań, artykułów publicystycznych, wywiadów. Na kopercie z pracami
należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka, wywiady.
f) Prace należy nadsyłać na adres:
Redakcja dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
g) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 lipca 2019 r. O dacie wysłania
decyduje pieczątka pocztowa.
h) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:
• Pierwsza nagroda w wysokości 300 zł.
• Druga nagroda w wysokości: 200 zł.

• Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
• Wyróżnienia książkowe.
 Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.
Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom
prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 15
października 2019 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we
Wrocławiu, w trakcie którego będą wręczone nagrody, odbędzie się
prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i
dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu.
Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH
TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich
nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.

Zakończenie roku szkolnego oraz pożeganie maturzystów w roku szkolnym 2018/2019

W radoscią, ale też  z pewnym smutkiem pożegnaliśmy dzisiaj uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Nim zainteresowani odebrali świadectwa ukończenia szkoły, na sali gimnastycznej miał miejsce uroczysty apel połączony z krótką prezentacją artystyczną. Wszystkim naszym absolwentom życzymy jak największych sukcesów w każdej dziedzinie życia, a maturzystom dodatkowo powodzenia w trakcie majowych egzaminów.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Drodzy uczniowie i abiturienci!
uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 kwietnia nie ma formalnych lekcji w szkole, ale nauczyciele będą w tych dniach pracowali zgodnie z normalnym harmonogramem zajęć. Oznacza to, że wspomniane dni będą dla Was świetną okazją by zaliczyć/nadgonić/nadrobić ewentualne zaległości lub uzyskać jakieś oceny z przedmiotów edukacyjnych.
Z przyjemnością informujemy także, że w dniu 30 kwietnia o godzinie 10,00 odbędzie się uroczysty apel z okazji Zakończenia Roku Szkolnego przez klasy czwarte. Wszystkich Was serdecznie na wydarzenie to zapraszamy!!!
Do zobaczenia 

Strajk trwa dalej!

Szanowni rodzice, uczniowie i wychowankowie ZSPUiBS! Informuję, że strajk trwa nadal. Z każdym dniem pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Przed chwilą władze miasta Jeleniej Góry podjęły decyzję, że zajęcia szkolne, zgodnie par. 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, zostają zawieszone do 26 kwietnia Jest to związane z niemożliwością zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Następne rozmowy dyrektorów zostały zaplanowane na najbliższy piątek. Do tego czasu podjęte zostaną próby klasyfikacji uczniów klas IV. W piątek ma się też odbyć spotkanie przy „okrągłym stole”. Czy dojdzie do porozumienia, tego niestety nie wiem,
Wychowanków Bursy kończących naukę proszę o przyjazd po swoje rzeczy po telefonicznym ustaleniu godziny przyjazdu. Nie zawsze jestem na miejscu, żeby otworzyć pokój i przypilnować pakowania i zdania pokoju.
Jeszcze raz proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły, stronę fb oraz przez dziennik elektroniczny.
Z poważaniem
Paweł Dernoga