Archiwa kategorii: News

„Gwiazdka 2017”

W dniu 15 grudnia 2017 roku, od godziny 10:00 do 14:00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, odbyła się impreza pod hasłem „Gwiazdka 2017″. Mieliśmy gości nie tylko z gimnazjów, ale także licealistów z innych szkół: przyszli pooglądać występy. A było co oglądać! Widowiskowy konkurs kolęd i pastorałek oraz główny punkt atrakcji, jakim była „żywa szopka ze zwierzętami”, którą zorganizował jeden z nauczycieli, Profesor Przemysław Spychalski, wraz z pomocą uczniów. Wszędzie było kolorowo, wesoło, uczniowie przechadzali się przebrani w ciekawe stroje. Na korytarzach panował świąteczny nastrój, który napawał muzyką nasze uszy. Jednak oczy również nie mogły nacieszyć się widokiem, ponieważ zostały wystawione stoiska z ręcznie robionymi stroikami, bombkami itp. Dla łakomczuchów również coś się znalazło! Świeżo przygotowane pierniki oraz ciasta sporządzone przez uczniów naszej szkoły. Oraz wiele więcej ciekawych atrakcji ! Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, jak i uczniom za zaangażowanie i włożenie serca w to przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że udało nam się zaprezentować charakter i atmosferę naszego technikum, a we wrześniu spotkamy się z naszymi Gośćmi ponownie, ale już jako uczniami naszej szkoły!

Spotkanie w Książnicy Karkonoskiej

Dnia 7 grudnia w Książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie z pisarką i autorką książek młodzieżowych Ewą Nowak. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3TW, 3TŻ, 2TL, 4TWŻ oraz innych jeleniogórskich szkół. Rozmowa z autorką nauczyła młodzież, jak bardzo czytanie wpływa na rozwój człowieka.

 

Rozsądek wygrał z lenistwem

Dnia 24 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się finał „Olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” pt. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!”. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym z województwa dolnośląskiego. Organizatorem finału oraz fundatorem nagród był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej reprezentowali uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik leśnik. W wyniku siódme miejsce zajęła Natalia Sędzimir, dziewiąte miejsce Dagmara Ciostek a Izabela Motak – miejsce dziesiąte.
Uczniów do Olimpiady przygotowała mgr Jolanta Mozolewska-Zwatrzko.

Szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy”

14 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy) .

W naszej szkole do konkursu przystąpiło do niego 41 uczniów z klas drugich. Do II etapu zakwalifikowało się dwoje uczniów z klasy 2TL: Adrian Koza i Alina Kyrychenko. Gratulujemy.
Etap drugi odbędzie się we Wrocławiu do końca marca 2017 roku.
Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Etap szkolny Olimpiady z „Podstaw przedsiębiorczości – edycja III”

W dniu 20.11.2017 (poniedziałek) odbył się w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady z ”Podstaw przedsiębiorczości”. To już trzecia edycja tych rozgrywek.

Olimpiada jest organizowana pod opieką naukową Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów z klasy 2TW: Dawid Frączewski, Amanda Mrozik i Martyna Golimont. Gratulujemy!

Etap II olimpiady odbędzie się 9 lutego 2018roku w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Tematem przewodnim II etapu będzie „Bankowość”.
Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Pozyskiwanie dotacji z programu ERASMUS

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia „, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” oraz Akcji „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna:

 • zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • tzw. „wymianę” uczniów i kadry między szkołami,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:

 • zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
 • praktyki zawodowe kadry,
 • szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna:

20 listopada 2017, Kraków

27 listopada 2017, Poznań

4 grudnia 2017, Warszawa

11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe:

24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” i „Partnerstwa strategiczne”,
 • jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
 • jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

Apel Urzędu Miasta ws Bezdomnych

A P E L !

W imieniu pracowników służb Policji, Straży Miejskiej i
Pogotowia Ratunkowego, pracowników stowarzyszenia im.
Św. Brata Alberta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze zwracamy się z apelem do
mieszkańców Jeleniej Góry, aby nie pozostawali obojętni
wobec osób samotnych, bezdomnych w okresie panujących
bardzo niskich temperatur. Osoby przebywające w miejscach
do tego nieprzystosowanych jak altanki, działki, klatki
schodowe, kanały ciepłownicze i inne, narażone są na utratę
zdrowia a nawet życia.
W przypadkach stwierdzenia przebywania osób w takich
miejscach prosimy o niezwłoczne powiadamianie
wymienionych służb w celu podjęcia działań zmierzających
do zapewnienia tym osobom bezpiecznego schronienia
w ogrzewalni, noclegowni czy schronisku.
Na potrzeby bezdomnych mieszkańców Jeleniej Góry
w ogrzewalni i noclegowni zapewniono po 10 miejsc,
natomiast w schronisku ponad 60 miejsc. Natomiast działający
streetworkerzy przy Towarzystwie św. Brata Alberta mogą
również dotrzeć do potrzebujących z gorącym napojem i
podjąć negocjacje zmierzające do skorzystania w okresie
panowania niskich temperatur powietrza z bezpiecznych
miejsc pobytu.

 

Jak stać się atrakcyjnym na ryku pracy?

Wiek licealny jest etapem w życiu młodego człowieka, w którym musi się on zacząć mierzyć z problemami typowymi dla osób dorosłych. Jednym z wyzwań dorosłego życia jest zdobycie pracy. Rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny, więc umiejętności dobrego zaprezentowania się przed potencjalnym pracodawcą jest potrzebna młodym ludziom zarówno na początku ich ścieżki zawodowej, jak i w jej trakcie.

Na zajęciach prowadzonych przez przedstawiciela BZ WBK uczniowie doskonalili: sporządzanie CV oraz listu motywacyjnego, samodzielnie przygotowywali swoje dokumenty aplikacyjne według ogólnych wytycznych. Poznali przebieg typowej rozmowy rekrutacyjnej oraz dowiedzieli się jak należy się przygotować do takiej rozmowy.

Zajęcia odbyły się w dniach 19 i 24 października 2017 na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości w klasach drugich.

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko