Kadra pedagogiczna

mgr Paweł Dernoga – dyrektor szkoły, historia

mgr Leszek Babul – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

Jerzy Chitro – zajęcia praktyczne z zakresu leśnictwa

mgr Małgorzata Chmiel – wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewa Grzebieluch-Syguda – chemia

mgr Agnieszka Cyganik – język niemiecki, język angielski

mgr Sylwia Czesna – język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, etyka

ks. Łukasz Frątczak – religia

mgr Andrzej Gawron – przepisy ruchu drogowego, przedmioty zawodowe – leśnictwo

mgr Jolanta Góral – wychowanie fizyczne, opiekun bursy

mgr Krystyna Jaskulska-Tomala – język polski, religia

mgr Renata Jaryczewska – biologia

mgr Mariusz Jurecki – matematyka, informatyka

mgr Marzena Koziara-Wyrostek – opiekun bursy

mgr Władysław Kozłowski – przepisy ruchu drogowego, jazda ciągnikiem

mgr Leszek Łabędzki – matematyka

mgr Jolanta Mozolewska-Zwatrzko – przedmioty ekonomiczne

mgr Jadwiga Niedbalska – opiekun bursy

mgr Elżbieta Owczarek – przedmioty gastronomiczne

mgr Marzena Owsiana-Czepiel – język polski, wiedza o kulturze, historia

mgr Damian Pieniądz – język angielski, infomatyka

mgr Beata Poleszczuk – pedagog szkolny

mgr Norbert Potkański – wychowanie fizyczne, opiekun bursy

mgr Krystyna Razik – przedmioty gastronomiczne

mgr Przemysław Spychalski – przedmioty zawodowe weterynaryjne

mgr Konrad Stawiarski – przedmioty zawodowe – leśnictwo

mgr Dariusz Szala –  geografia, przedmioty ekonomiczne

mgr Ewa Tkacz – biologia, przedmioty gastronomiczne

mgr Małgorzata Ulewska – język niemiecki – opiekun bursy

mgr Anna Ziętek – opiekun biblioteki  

mgr Anetta Smolec – opiekun biblioteki

Izabela Bayer – przedmioty zawodowe – weterynaria

mgr Damian Sałaciński – język angielski