„Komórkomania” w ZSPUiBS

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym włączyła się w akcję Fundacji DKMS pod hasłem KOMÓRKOMANIA.

Projekt  KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmują świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Zanim przystąpiono do rejestracji ochotników, w szkole odbyły się zajęcia poświęcone nowotworom krwi oraz metodom ich leczenia przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Dzień Dawcy Szpiku miał miejsce w dniach 22 – 23 listopada. W tych dniach przygotowaliśmy wraz z uczniami punkt rejestracji, gdzie chętni mogli dowiedzieć się nie tylko o samej akcji, ale też o metodach pobierania szpiku i komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy mogą zostać potencjalnymi dawcami i na koniec – zarejestrować się jako dawcy. Była to kolejna akcja w naszej szkole. Udało się nam zarejestrować kilkunastu dawców.

Dzięki tej akcji mamy realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Dla naszej szkoły to wspaniała przygoda, która wielu uczniom pomogła zapoznać się z inicjatywą wolontariatu i kształtuje pożądane postawy i zachowania, jak również daje świadomość, że przyczynili się do uratowania komuś życia.

Za zaangażowanie w akcję Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze otrzyma Certyfikat „Szkoły z Życiem”.

Dziękuję serdecznie wspaniałym wolontariuszom z klasy 3TŻ: Kasi, Weronice, Gawłowi, Łukaszowi, Maciejowi i Michałowi.

Koordynator akcji: Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Ciekawy wyjazd do Mysliborza

21 – 22 listopada br. klasy: 1 Technikum Leśnego oraz klasa 1 Technikum
Weterynaryjnego w ZSPUiBS, pod opieką pani Agnieszki Cyganik, pani Marzeny
Owsianej-Czepiel i pani Izabeli Bayer, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Pomimo
jesiennego chłodu, ośrodek zachwycił wszystkich swym położeniem u podnóża
lasu, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu dla wymagających rehabilitacji ptaków, m.in.
bocianów.
 
W pierwszym dniu pobytu klasy podzieliły się na 3 grupy, w których udały się na
zajęcia laboratoryjne (sporządzanie preparatów z cebuli i liści roślin, wydobywanie
barwników, rozszczepianie światła białego w pryzmacie). Po południu większość
uczestników raczyła się smaczną pizzą z jaworskiej pizzerii, pozostali udali się do
pobliskiej restauracji na tradycyjnego schabowego i pierogi.
 
Drugiego dnia, po śniadaniu zaserwowanym przez panie wychowawczynie,
odbyły się 4-godzinne warsztaty z tkactwa. Zarówno uczniowie, jak i nauczycielki, utkali
na krosnach piękne, wielokolorowe zakładki do książek.
 
W pogodnych nastrojach i z pozytywnym nastawieniem wszyscy uczestnicy
 
szczęśliwie powrócili do swoich domów.
 
Podziękowania za organizację wycieczki należą się Panu Dyrektorowi, który
osobiście pracował nad projektem warsztatów w CEEiK „Salamandra”, oraz trzem wyżej
wspomnianym paniom, które podjęły się trudu opieki nad uczniami, bo jak sami dobrze
wiecie, Drodzy Uczniowie, takie wyjazdy to nie tylko dobra zabawa, ale i
odpowiedzialność za Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 
A ponieważ owa wycieczka odbyła się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu,
 
rokuje to dobrze na przyszłość 🙂

Drodzy rodzice i opiekunowie .Dyrektor ZSPUiBS w przesyła dwa osobne listy Ministra Edukacji Narodowej- Pani Anny Zalewskiej do zapoznania się z nimi

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej Główny Inspektor Sanitarny

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestię profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby
z obniżoną odpornością. Odmowa poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia najmłodszych.

Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Państwa podopiecznych podjęli dialog z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami uczniów na temat szczepień ochronnych. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” staje się bowiem obecnie niezwykle aktualne.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej Główny Inspektor Sanitarny

 

Otrzęsiny w Bursie Szkolnej

Wczoraj w bursie odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Tematem przewodnim był klimat Disco lat 60 i 70. Wszyscy uczestnicy doskonale wczuli się w atmosferę tamtych lat. Przebrania, muzyka i uklady choreograficzne w wykonaniu wychowanków przeniósł nas w szalonę erę disco. Na koniec spotkania pierwszoklasiści zostali przyjęci do społeczności bursy – na dowód tego podniosłego wydarzenia, każdy otrzymał specjalny dyplom z rąk Pana dyrektora.

Łąka kwietna na terenie naszej szkoły dzięki „ORLENowi”

Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy ZSPUiBS! Mamy dla Was wspaniałą informację. Otrzymaliśmy grant na wykonanie Łąki kwietnej na terenie naszej szkoły w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi sfinansowanego ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. To ogromny nasz sukces i już niedługo będziemy mogli pochwalić się etapami prac, a to dopiero początek! Wielkie podziękowania dla Pani Jolanty Mozolewskiej-Zwatrzko za pomysł i przygotowanie całego kosztorysu.
BRAWO MY!
Pozdrawiam
Wasz Dyrektor

Kolejne sukcesy naszych sportowców

Z przyjemnością informujemy, że drużyna żeńska tenisa stołowego z naszej szkoły w składzie Wiktoria Jaworska oraz Klaudia Ruszkiewicz zajęła II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego w Mistrzostwach Jeleniej Góry. Drużyna chłopców z Przemysławem Grabskim i Krzysztofem Tschirchem w składzie również wystąpiła we wspomnianej imprezie i wywalczyła miejsce czwarte. Gratulujemy naszym sportowcom i nauczycielom wychowania fizycznego.

Zbiórka dla zwierząt ze Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze!

Rozpoczynamy zbiórkę dla zwierząt ze Schroniska dla małych zwierząt w Jeleniej Górze! Zwierzaki potrzebują: -kocy, poduszek i kołder (bez pierza) -karm dla juniorów, seniorów i dorosłych -zabawek (oprócz pluszakow) -podkładów dla najmłodszych -szelek, smyczy i obroży Masz kocyk? Jedzonko? Przynieś je do koszyka znajdującego się koło wejścia Dziękujemy w imieniu zwierząt.