comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Wielkie grillowanie w ZSPUiBS w maju. Zapraszamy!

grillowanie

Nowe kierunki kształcenia w ofercie naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSPUiBS w Jeleniej Górze kształci w zawodach:

 

 • krawiec
 • pszczelarz
 • rolnik
 • ogrodnik
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • operator maszyn leśnych

Zapraszamy na obchody 70-lecia działalności technikum weterynaryjnego!

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
70-lecia TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO
organizowanego
w dniu 10 czerwca 2016r.(tj. piątek)

9:00 – spotkanie w szkole
9:30 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, ul. PCK 23

11:00 – część oficjalna –ZDROJOWY TEATR ANIMACJI w Jeleniej Górze, ul. Park Zdrojowy 1
– powitanie zebranych gości
– wystąpienie okolicznościowe dyrektora szkoły
– wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
– pokaz multimedialny poświęcony historii szkoły
– część artystyczna w wykonaniu absolwentów i młodzieży szkolnej

13:30 – uroczysty bankiet dla zaproszonych gości- siedziba Zdrojowego Teatru Animacji – Jelenia Góra, Park Zdrojowy 1 .

uroczystosc

Terminy egzaminów zawodowych – lato 2016

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

17. 06.2016 r. egzamin pisemny

A.18 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min, (1 osoba)

R.09 godz. 10.00, sala 11 -wersja D – 60 min, ( 12 osób )

T.06 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min (30 osób)

R.10 godz. 12.00, sala 304 – wersja K – 60 min (19 osób )

R.13 godz. 10.00, sala 103 – wersja K – 60 min (12 osób)

23.06.2016 r. egzamin praktyczny

R.09 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min ( 20 osób)

R.13 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min (12 osób)

R.10 (19 osób) : 28.06 2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min

T.06 (36 osób ): 27 i 28.06.2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min
STARY EGZAMIN ZAWODOWY

Pisemny: 20.06.2016 r. – godz. 12.00 – WSZYSTKIE ZAWODY – 120 min.

Praktyczny: 21.06.2016 r. – godz. 9.00 – technik leśnik, technik weterynarii,

technik architektury krajobrazu, technik ochrony fizycznej osób i mienia – 180 min

technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz – 240 min.

Wyścigi psich zaprzęgów na Polanie Jakuszyckiej tradycyjnie z udziałem uczniów ZSPUiBS w Jeleniej Górze!

Między 15 a 18 marca tego roku miały miejsce na Polanie Jakuszyckiej międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów Border Rush! Tak jak w przypadku poprzednich edycji, uczniowie Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze wzięli czy

nny udział w tej imprezie. Przez całe cztery dni uczennice Milena Gładysz, Martyna Majer, Natalia Juźwiak, Izabela Janusz, Angela Turbak, Natalia Lorenc oraz Justyna Siwanowicz pod opieką i przewodnictwem nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Przemysława Spychalskiego dbały o dobrą dyspozycję fizyczną i mentalną czworonogich uczestników zawodów.

Wyścigi Border Rush! tradycyjnie już okazały się imprezą niezwykle udaną i zarówno ich uczestnicy jak i doglądające ich dziewczęta wróciły do domów zmęczone, acz szczęśliwe.

DSC01548 DSC01547 DSC01546 DSC01545 DSC01544 DSC01539 DSC01540 DSC01541 DSC01542 DSC01543 DSC01538 DSC01537 DSC01331 DSC01330 DSC01329 DSC01328 DSC01326

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie kolejny raz przystąpili do konkursu wiedzy o prawie pracy.
Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz rangi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
Etap regionalny odbył się we Wrocławiu 25 lutego 2016 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięły w nim udział dwie uczennice technikum weterynaryjnego: Natalia Lorenc i Izabele Janusz. Izabela uzyskała 10 wynik w stawce uczniów z całego Dolnego Śląska. Gratulacje!

2016-02-27 09.58.52 2016-02-27 12.18.06 2016-02-27 12.18.20

Zarządzenie 4 /2016 Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze z dnia 28.02.2016r. w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie 4 /2016

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej

w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5

z dnia 28.02.2016r.

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 na rok szkolny 2015/2016.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r, w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. z 2015 r. poz. 1942).


Część I

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

4 letnie technika na podbudowie gimnazjum:

 • Technikum weterynaryjne

 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych

 • Technikum leśne

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum geodezyjne

 • Technikum technologii żywności

 • Technikum pszczelarskie

 • Technikum hodowca koni

 • Technikum ogrodnicze

 • Technikum agrobiznesu

 • Technikum technologii odzieży

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia wielozawodowa w zawodach:

 • Kucharz

 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Sprzedawca

 • Fryzjer

 • Operator maszyn leśnych

 • Ogrodnik

 • Mechanik pojazdów samochodowych

2-letnia Szkoła Policealna (dla młodzieży i dorosłych)
– Dietetyk

– Opiekun osoby starszej

Opiekunka dziecięca

Część II

TERMINARZ REKRUTACJI :

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 30 czerwca 2016 r.

do 3 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 15 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 19 lipca 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 26 lipca 2016 r.

do 26 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

Część III

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5.

§ 1.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z zajęć edukacyjnych z punktu 2. i dodatkowych kryteriów wynikających z punktów 3 – 5.

W roku szkolnym 2016/2017 nie obowiązują progi punktacyjne.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych
  e)
  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z: języka polskiego, biologii, informatyki i zajęć technicznych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

A. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 4., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i informatyki.

zarzadz rekrutacja-1

Bieg pamięci żołnierzy wyklętych

W niedzielę 28 lutego w Jeleniej Górze, podobnie jak w wielu innych miastach

naszego kraju, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. Jedną z

imprez organizowanych przy tej okazji był bieg upamiętniający bohaterów święta. Uczestnicy

mieli do pokonania 1963 metry – dystans nieprzypadkowy, ponieważ odnoszący się do roku

śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych – Józefa Franczaka ps. Laluś, którego bezpieka

dopadła w latach 60. – zginął z rąk SB 21 października 1963. W biegu uczestniczyli

uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,

a dwaj z nich – Krzysiek Tschirch i Irek Wierzbowski zajęli pierwsze dwa miejsca!

Gratulujemy.

Nie był to jedyny udział naszej szkoły – poczęstunek dla uczestników przygotowali

uczniowie Technikum Gastronomicznego, nasze koleżanki Angelika Sieradzka i Paulina

Torończak częstowały gości pysznymi, własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami i ciepłą

herbatką.

Współorganizatorem kowarskiego biegu był jeden z nauczycieli Zespołu Szkół

Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Pan Jerzy Chitro, nauczyciel przedmiotów

zawodowych Technikum Leśnego.

Bieg ten, jak i całe obchody, to ważny element obyczajowości i tradycji, o którą w

naszej szkole dbamy szczególnie, ponieważ uważamy, że jest niezmiernie ważne wiedzieć

skąd nasze korzenie, kim jesteśmy i jaka jest nasza historia.

HARMONOGRAM MATURY 2016

HARMONOGRAM MATURY 2016 (prosimy o zwrócenie uwagi na termin z matematyki PP oraz j. angielskiego PP+PR )

link do harmonogramu CKE:

http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150820_Harmonogram_egzaminow_w_2016_r.pdf