WYCIECZKA FESTIWAL NAUKI

05 października 2017 roku uczniowie klas 2TW i 1TL wzięli udział w organizowanym corocznie Dolnośląskim Festiwalu Nauki, który odbył się tradycyjnie w auli Politechniki Wrocławskiej  po raz dwudziesty ( filia Jelenia Góra).
Uczniowie zgłębiali tajniki wiedzy chemiczno-biologicznej uczestnicząc w wykładzie Chemia kompozycji zapachowych prowadzonym przez panią profesor Jadwigę Sołoducho oraz w wykładzie inaugurującym tegoroczny Festiwal Nauki w Jeleniej Górze- Chirurgia XXI wieku prowadzonym przez pana profesora Wojciecha Witkiewicza.
Wycieczkę zorganizowały Ewa Syguda i Renata Jaryczewska.

„Tajemnica” Zamku Księcia Henryka

12 września uczniowie klas 1TW i 1LŻ wyruszyli pieszo (!) spod szkoły Do Zamku Księcia Henryka. Najważniejszym celem wycieczki wszystkich „pierwszaków” było wzajemne poznanie się młodzieży i wychowawców.

Zamkowe warsztaty były też okazją do zaprezentowania przez młodzież posiadanych umiejętności i talentów, podjęcia rywalizacji w zaplanowanych konkursach, uczestniczenia w krótkiej wycieczce prezentującej walory turystyczne regionu jeleniogórskiego oraz do dobrej zabawy przy ognisku!

Integrację zorganizowały panie Małgorzata Chmiel i Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko

Komunikat pedagoga szkolnego

UWAGA!!!

WYPRAWKA SZKOLNA – uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z tytułu niedosłuchu, niedowidzenia, afazji, zespołu Aspergera, autyzmu, niepełnosprawności ruchowej) mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych.

PROSZĘ O PILNY KONTAKT Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I DOKUMENTACJI WYMAGANEJ DO 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU

STYPENDIUM SZKOLNE – mogą składać wnioski uczniowie w rodzinach, których dochód nie przekracza 514 zł. netto na osobę, druki dostępne u pedagoga, ostateczny termin mija 15 września.

ZASIŁEK SZKOLNY – jednorazowa forma wsparcia – mogą starać się uczniowie gdy w ostatnich dwóch miesiącach miało miejsce zdarzenie losowe, które wpłynęło na sytuację materialną rodziny i potrzeby dziecka (poważna choroba, wypadek, śmierć)

Wszelkie informacje i druki u pedagoga szkolnego
Zapraszam, Beata Poleszczuk

Poniedziałek 11,30 – 13,00
Wtorek 8,00 – 12,00
środa 8,00 – 12,30

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUIBS W JELENIEJ GÓRZE!

Komisja Rekrutacyjna Przy Bursie Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 14 lipca 2017r.  pozytywnie rozpatrzyła wszystkie podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie. 

Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 38 podań wychowanków nowoprzyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 4 podania i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej. O decyzji Komisji osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 89 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa na dzień 14.07.2017 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych w ramach naboru i rekwalifikacji dostępna jest w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze oraz pod numerem telefonu: 75 / 75 474 22.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 / 75 474 22

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że zakwaterowanie wychowanków w bursie nastąpi w dn. 03.09.2017 r.(niedziela) od godz. 14.00

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Naboru opłatę za pierwszy miesiąc pobytu w Bursie należy uiścić do dnia 25.08.2017r.

Opłata za miesiąc wrzesień 2017r. wynosi:

wyżywienie  – 270,00 zł, tj. 20 dni x 13,50 zł

zakwaterowanie –150,00 zł.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W BURSIE należy wnosić zgodnie z następującymi danymi

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,

ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

RACHUNKI BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIEI WYŻYWIENIE W BURSIE:

Nazwa banku: MILENIUM – CENTRUM ROZLICZENIOWE

ADRES BANKU: 80-887 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16

CZESNE:

Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588  

WYŻYWIENIE:

Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 2292 4651 

Duch Gór na dobrej drodze na należne mu miejsce

Nasz pięknie wyrzeźbiony Duch Gór został przetransportowany na schody przed drzwiami wejściowymi do szkoły. Jednak gdyby nie pomoc Pana Mirosława Paziuka z Zakładu Kamieniarskiego przy ul. Wolności 227 nie dalibyśmy sami rady. Pan Mirosław przyjechał wielkim wózkiem widłowym i w 5 minut Duch Gór, z należnymi mu honorami został przeniesiony. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Harmonogram matur poprawkowych

Uwaga Maturzyści!!!
Właśnie przed chwilą przyjechały wyniki z matur i świadectwa dojrzałości. Zapraszamy po odbiór!!!
Osoby, którym nie udało się zdać matury z jednego z przedmiotów mogą złożyć podanie o termin poprawkowy najpóźniej do 7 lipca. Do 10 sierpnia na stronie www.oke.wroc.pl pojawią się informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych. Termin egzaminu pisemnego ustalony jest na 22 sierpnia. Egzaminy ustne odbędą się miedzy 23 a 25 sierpnia. Przekazanie informacji o wynikach w sesji poprawkowej będzie 12 września.