Zapraszamy na egzaminy zawodowe w sesji zimowej!

EGZAMINY ZAWODOWE
I sesja : styczeń / luty 2017

12. 01.2017 r. egzamin pisemny
R.09, T.06 godz. 10.00, sala 308 – wersja D – 60 min
R.10, R.22 godz. 12.00, sala 308 – wersja D – 60 min
T.15 godz. 10.00, sala 304 – wersja K – 60 min
R.11 godz. 14.00, sala 304 – wersja K – 60 min
R.14 godz. 12.00, sala 103 – wersja K – 60 min
9.01.2017 r. egzamin praktyczny
R.09, R.13 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min
R.11 godz.13.00, sala 11 – wersja D – 120 min
R.22 j.w. 150 min
T.15 j.w 180 min
11.02.2017 r. egzamin praktyczny
R.14 godz. 8.00 i 12.00, sala …… – wersja W – 120 min

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu jako gospodarz oraz Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu 23 listopada 2016r. zorganizowali XII finał Olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie dla uczniów dolnośląskich szkół o profilu rolniczym pt. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!”.
Podstawowym celem olimpiady było upowszechnienie wśród uczniów szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.
W tegorocznej edycji nasza uczennica technikum leśnego Dominika Pajor zajęła 8 miejsce. Gratulujemy!

Jolanta Mozolewska-Zwatrzko
img_2701 img_2705 img_2707

Drugi komunikat w sprawie warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli.

II KOMUNIKAT
Granty i dotacje ze źródeł krajowych
Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły
Poznań, 30 listopada 2016 r.
Kraków, 2 grudnia 2016 r.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
jak stworzyć projekt, aby był odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł
jej wymierne korzyści w krótkim czasie,
w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do
potrzeb Państwa placówki,
jak wykazać, że projekt realizuje kryteria naboru nam przykładach konkretnych
konkursów,
z czego wybrać grant – szczegółowy przegląd źródeł krajowych,
jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków.
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:
http://siegnijpogrant.edu.p

Informacja na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli.

I KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli
Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie
typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla
sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).
Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
tzw. „wymianę” uczniów między szkołami,
wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
wymianę dobrych praktyk między placówkami.
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” –
praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Poznań, 2 grudnia 2016 r.
Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2
lutego i 29 marca 2017 r.
jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z
Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz
wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”,
oraz „Partnerstwa Strategiczne”,
w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,
jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele
własne placówki, np. związane z doposażeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkoleniaerasmus.org/edukacja-szkolna/
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej

Sukces sportowy naszego nauczyciela i kolegi!

Drugie miejsce w kategorii wiekowej i 13 open na najdłuższym dystansie (60 km) w , II Rowerowym Biegu Piastów zajął nauczyciel Zespołu Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej-Norbert Potkański.

W zawodach na Polanie Jakuszyckiej wystartowało blisko 600 zawodników. Czekały na nich wymagające trasy o długości 20,40,60 kilometrów, które wiodły po najciekawszych trasach Gór Izerskich.

norbi

 

Poszukiwani dzielni ochotnicy

Uwaga! Uwaga!
Pani Cyganik poszukuje dwójki bystrych i odważnych osób chętnych do recytacji wiersza „pieśń o żołnierzach z Westerplatte” i przeczytania wzmianki o rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej.
Wspomniane osoby będą potrzebne na apelu pierwszego września. Oczekujemy na śmiałków już od 9,00 wspomnianego dnia.