comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Podziękowania w imieniu społeczności szkolnej dla Stowarzyszenia „Pegaz”

W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze pragnę  bardzo serdecznie podziękować  Stowarzyszeniu Pegaz za możliwość odbycia 8 tygodniowej praktyki zawodowej, uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach programu Erasmus +.

Dzięki tym praktykom nasi uczniowie poznali specyfikę holenderskiego rynku pracy w szeroko pojętym przetwórstwie rolno- spożywczym.

Uczniowie technikum poznawali cały proces produkcji holenderskich owoców i warzyw, wykonywali również prace polegające na ich sortowaniu oraz kondycjonowaniu przed ich dostarczeniem do hurtowni  i sklepów.

 

Pobyt uczniów szkoły to nie tylko praca. Oprócz pracy uczniowie poznawali również kulturę społeczności holenderskiej, nawiązywali przyjaźnie, prowadzili z mieszkańcami długie rozmowy. Byli bardzo ciepło przyjmowaniu przez swych holenderskich przyjaciół.

Zwiedzali  miasta, w których przebywali a szczególnie piękne zabytki.  Z racji swojego zawodu ( technik żywienia i usług gastronomicznych) poznawali kuchnię holenderską i ich narodowe potrawy. Uczestniczyli        w imprezach integracyjnych. Innymi słowy to dzięki tym stażom uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, otrzymali  wynagrodzenie, znacząco poprawili kompetencje językowe oraz otrzymali europassy.

 

Wszyscy uczestnicy praktyk, zgodnie wyrażają ogromne zadowolenie z pobytu na stażach w Holandii i oczekują, że będą mogli również w przyszłym roku być uczestnikami podobnych staży.

Jako dyrektor szkoły składam, Stowarzyszeniu Pegaz, serdeczne podziękowanie za fachową organizację pobytu młodzieży w Holandii.

Z wyrazami szacunku:

Helena Kasperczyk

 

Nasza Szkoła na „Dniu Zwierzaka” w Galerii Sudeckiej

W obchodach Dnia Zwierzaka, które odbyły się w sobotę (3.10) w jeleniogórskiej Galerii Sudeckiej, czynnie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, którzy przygotowali bardzo interesujące stoisko.

Na stoisku tym można było obejrzeć sprzęt służący do badań małych zwierząt, a także nauczyć się, jak należy reanimować psa. Zwiedzający mogli tu także skorzystać z praktycznych i bezpłatnych porad dotyczących opieki nad czworonożnymi pupilami. Wszystkie przyprowadzone przez opiekunów zwierzaki zostały przebadane.

Dopełnieniem programu, przygotowanego przez ZSPUiBS w Jeleniej Górze, była interesująca prelekcja, dotycząca pozytywnego wpływu psa na zdrowie człowieka. Prelekcję tę poprowadził Przemysław Spychalski, nauczyciel i specjalista w dziedzinie przedmiotów weterynaryjnych pracujący w tej szkole. Pozytywna atmosfera, obecność wielu zwierzaków oraz ciekawy program przygotowany przez szkołę sprawiły, że odchodzący od stoiska byli o wiele bogatsi w wiedzę o zwierzętach i o zasadach ich pielęgnacji.

Gwiazdą imprezy w Galerii Sudeckiej był znany aktor telewizyjny Rafał Mroczek.

 

Przyszli architekci krajobrazu „zaczarowali” krzesła

Uczniowie klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Przyrodniczo– Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, przygotowali w ramach zajęć praktycznych projekt pt. „Szkolne inspiracje florystyczne”.

Celem było rozwijanie wyobraźni uczniów i ukazanie przez nich swoich przemyśleń, refleksji o jesieni, przemijaniu, życiu, nostalgii za latem, zmianach w przyrodzie i nie tylko. Punktem wyjścia były stare krzesła – przedmioty wydawałyby się niepotrzebne, które „przeminęły”, bo nie są już piękne ani przydatne. Młodzież ożywiła te eksponaty nadając im niezwykły, kolorowy, zupełnie nowy wizerunek. Ich wyobraźnia pokazała jak piękne może być coś zwyczajnego, że może być jeszcze komuś potrzebne, że może zachwycać. Krzesła są piękne i kolorowe, jesienne liście i kwiaty dodały im jeszcze niezwykłości, a obserwatorom tych metamorfoz dodały pomysłu na organizację własnego wnętrza i refleksję o życiu oraz przemijaniu.

 

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej na spotkaniu z Rafałem Mroczkiem

Nasza szkoła, a dokładnie katedra weterynarii zasilana humanistami, będzie dostępna na tej na pewno super imprezie przez cały dzień – nauczymy reanimowac psa, odpowiemy na każde pytanie dot. zdrowia psów i pokażemy, jak uczyć je podstawowych komend. Dowódca katedry wygłosi też krótki wykład pt. DOKTOR PIES. Zapraszamy serdecznie i prosimy o udostępnianie i propagowanie szczytnej idei, która przyświeca imprezie, czyli świadome adoptowanie bezdomnych psów ze schronisk i przytulisk.

12072618_1023861807677543_2679579096313302177_n

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 już za nami. Od jutra zaczynamy naukę :) W imieniu Pani Dyrektor dziękujemy wszystkim pracownikom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowania do Inauguracji Miejskiej na sali gimnastycznej. I tak podziękowania składamy na ręce Pani profesor Krystyny Jaskulskiej -Tomali, która poprowadziła chór szkolny. Odśpiewane pieśni patriotyczne przypominają nam o naszej dumie narodowej i uczą nas historii.
Naszym artystom Mateuszowi i Mikołajowi, którzy wspomogli muzycznie uroczystość. Utwór zagrany przez nich na koniec: Whole Lotta Love rozruszał wszystkich, a tak na marginesie według opinii zaproszonych gości podkład z TSA do wiersza to bardzo dobry i oryginalny pomysł.
Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o wygląd sali gimnastycznej (jak przyznała Pani Dyrektor, tak pięknie przystrojonej sali już dawno nie widziała). Dziękujemy Panu Pawłowi za przygotowanie nagłośnienia i poprowadzenie uroczystości wraz z Panią Agnieszką Cyganik.
Dziękujemy Panu Damianowi i Pani Beacie za przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zajęli się zorganizowaniem parkingu wokół szkoły i sprawnie pomagali przy parkowaniu aut zaproszonym gościom.
Największe podziękowania kierujemy do Pań: Elżbiety Ceratowskiej, Elżbiety Owczarek, Ewy Tkacz i Krystyny Razik, które zajęły się przygotowaniem kateringu.Na pomoc w przygotowaniach zgłosiła się cała ekipa nauczycieli, a także uczniowie, którzy poświęcili swój prywatny czas. Każdy, kto tylko mógł pomagał w ustawianiu stołów, rozstawieniu naczyń i przygotowywaniu wyśmienitych potraw, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy. Bez wspólnego wysiłku nie byłoby tak oszałamiającego efektu.
Jeśli kogoś nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska to wyłącznie z dlatego, że lista byłaby bardzo długa, z tego powodu jeszcze raz wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

Informujemy, że dnia 1 września o godzinie 10.00 będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Uczestnikom przypominamy, że w dniu tym obowiązuje strój galowy. Rozpoczęcie będzie miało miejsce na boisku. Proszę dostosować ubiór i wyposażenie do warunków atmosferycznych!

Kursy kwalifikacyjne w ZSPUiBS w Jeleniej Górze

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZAKRESIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

W ZSPUiBS W JELENIEJ GÓRZE

Zawód Numer i nazwa kursu zawodowego
1 technik architektury krajobrazu 314202 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuR.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2 technik geodeta 311104 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówB.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychB.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
3 technik leśnik 314301 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychR.14. Użytkowanie zasobów leśnych
4 technik weterynarii 324002 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzątR.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychR.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
5 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
6 kucharz 512001 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
7 opiekunka dziecięca 325905 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
8 opiekun osoby starszej 341202 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KURSY BEZPŁATNE,

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs kurs bezpłatny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kursy dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
„Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu. Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

 Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

Na kurs można zapisać się składając w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty osobiście lub przesyłając je na adres szkoły: 58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 5 lub na adres e-mailowy: zspu.jgora@gmail.com.

PODANIE O PRZYJECIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w sprawie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 15 lipca 2015r. pozytywnie rozpatrzyła wszystkie podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.

Pozytywnie zostały również rozpatrzone podania wychowanków nowoprzyjętych.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 77 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa dysponuje jeszcze 5 wolnymi miejscami.

Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych pod numerem telefonu: 75 / 75 474 21( 22)

Helena Kasperczyk

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.