comenius

projekt comenius Czytaj Dalej !

Plan Lekcji

plan lekcji ZSPU Czytaj Dalej !

podatku dla naszej Szkoły

podatku dla naszej Szkoły -ZSPU Czytaj Dalej !

Lip Dub

Idea filmu polega na tym, iż nie może być żadnych cięć filmu, za wyjątkiem intra i outra, a osoby występujące w produkcji udają, że śpiewają wybraną piosenkę. Czytaj Dalej !

Kierunki kształcenia ZSPU

Kierunki kształcenia ZSPU w Jeleniej Górze Czytaj Dalej !

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej na spotkaniu z Rafałem Mroczkiem

Nasza szkoła, a dokładnie katedra weterynarii zasilana humanistami, będzie dostępna na tej na pewno super imprezie przez cały dzień – nauczymy reanimowac psa, odpowiemy na każde pytanie dot. zdrowia psów i pokażemy, jak uczyć je podstawowych komend. Dowódca katedry wygłosi też krótki wykład pt. DOKTOR PIES. Zapraszamy serdecznie i prosimy o udostępnianie i propagowanie szczytnej idei, która przyświeca imprezie, czyli świadome adoptowanie bezdomnych psów ze schronisk i przytulisk.

12072618_1023861807677543_2679579096313302177_n

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 już za nami. Od jutra zaczynamy naukę :) W imieniu Pani Dyrektor dziękujemy wszystkim pracownikom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowania do Inauguracji Miejskiej na sali gimnastycznej. I tak podziękowania składamy na ręce Pani profesor Krystyny Jaskulskiej -Tomali, która poprowadziła chór szkolny. Odśpiewane pieśni patriotyczne przypominają nam o naszej dumie narodowej i uczą nas historii.
Naszym artystom Mateuszowi i Mikołajowi, którzy wspomogli muzycznie uroczystość. Utwór zagrany przez nich na koniec: Whole Lotta Love rozruszał wszystkich, a tak na marginesie według opinii zaproszonych gości podkład z TSA do wiersza to bardzo dobry i oryginalny pomysł.
Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o wygląd sali gimnastycznej (jak przyznała Pani Dyrektor, tak pięknie przystrojonej sali już dawno nie widziała). Dziękujemy Panu Pawłowi za przygotowanie nagłośnienia i poprowadzenie uroczystości wraz z Panią Agnieszką Cyganik.
Dziękujemy Panu Damianowi i Pani Beacie za przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy zajęli się zorganizowaniem parkingu wokół szkoły i sprawnie pomagali przy parkowaniu aut zaproszonym gościom.
Największe podziękowania kierujemy do Pań: Elżbiety Ceratowskiej, Elżbiety Owczarek, Ewy Tkacz i Krystyny Razik, które zajęły się przygotowaniem kateringu.Na pomoc w przygotowaniach zgłosiła się cała ekipa nauczycieli, a także uczniowie, którzy poświęcili swój prywatny czas. Każdy, kto tylko mógł pomagał w ustawianiu stołów, rozstawieniu naczyń i przygotowywaniu wyśmienitych potraw, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy. Bez wspólnego wysiłku nie byłoby tak oszałamiającego efektu.
Jeśli kogoś nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska to wyłącznie z dlatego, że lista byłaby bardzo długa, z tego powodu jeszcze raz wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

Informujemy, że dnia 1 września o godzinie 10.00 będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Uczestnikom przypominamy, że w dniu tym obowiązuje strój galowy. Rozpoczęcie będzie miało miejsce na boisku. Proszę dostosować ubiór i wyposażenie do warunków atmosferycznych!

Kursy kwalifikacyjne w ZSPUiBS w Jeleniej Górze

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W ZAKRESIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

W ZSPUiBS W JELENIEJ GÓRZE

Zawód Numer i nazwa kursu zawodowego
1 technik architektury krajobrazu 314202 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuR.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2 technik geodeta 311104 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówB.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychB.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
3 technik leśnik 314301 R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychR.14. Użytkowanie zasobów leśnych
4 technik weterynarii 324002 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzątR.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychR.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
5 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 T.6. Sporządzanie potraw i napojówT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
6 kucharz 512001 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
7 opiekunka dziecięca 325905 Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
8 opiekun osoby starszej 341202 Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- KURSY BEZPŁATNE,

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs kurs bezpłatny prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kursy dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
„Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu. Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

 Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

Na kurs można zapisać się składając w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty osobiście lub przesyłając je na adres szkoły: 58-560 Jelenia Góra, ul Leśna 5 lub na adres e-mailowy: zspu.jgora@gmail.com.

PODANIE O PRZYJECIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w sprawie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 15 lipca 2015r. pozytywnie rozpatrzyła wszystkie podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.

Pozytywnie zostały również rozpatrzone podania wychowanków nowoprzyjętych.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 77 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa dysponuje jeszcze 5 wolnymi miejscami.

Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych pod numerem telefonu: 75 / 75 474 21( 22)

Helena Kasperczyk

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Przekazujemy prośbę skierowaną do "poprawkowiczów" z matury :

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Wideorelacja z Dnia Kultury Polsko – Czeskiej

Wideorelacja z Dnia Kultury Polsko – Czeskiej wreszcie dostępna!

Pod poniższymi linkami można zobaczyć cały zrealizowany przez TV Dami materiał ze wspomnianej imprezy.

https://youtu.be/_F_AuaP4sKE

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/16 dla klas pierwszych

Link do wykazu podręczników na rok szkolny 2015/16 dla klas pierwszych znajduje się poniżej. Do otwarcia pliku potrzebna jest aplikacja Microsoft Excel lub jej zamiennik. 
wykaz podrecznikow dla klas pierwszych rok szkolny 2015-2016