Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

MOJA MAŁA OJCZYZNA – SUDETY ZACHODNIE

logommo

/Dla siebie znalezioną ścieżką/  

Patronat:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

Scenariusz opracowała:

mgr Kazimiera Pitera  (ZSET) we współpracy z  mgr Alicją Raczek  – Dyrektorem Książnicy Karkonoskiej  oraz przy akceptacji mgr Barbary Latosińskiej – Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu  oraz Julity Zapruckiej – Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom G.Hauptmanna”

Informacje o realizacji:     www.sudetyzachodnie.pl

Kontakt: mmojczyzna@op.pl ; tel. 602 22 86 41; 75 64 23 718 w. 28

I.  CELE

Głównym celem projektu jest  wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat historii  Jeleniej Góry i okolic, jej mieszkańców, obiektów architektury  średniowiecznej, kultury  – taniec, turnieje rycerskie, pieśni –  walorów turystycznych, a  także wiedzy o problemach współczesnych tych ziem.

Cele szczegółowe:

  • Rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych, turystycznych, gospodarczych
  • Poznanie historii najbliższej okolicy, indywidualnych losów mieszkańców tych ziem
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym poprzez wykorzystanie zasobów Internetu oraz umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy
  • Rozbudzanie potrzeby zobaczenia na własne oczy pięknych zakątków naszego regionu
  • Poznanie działających w regionie muzeów,  ośrodków dawnych kultur, stowarzyszeń, itp.
  • Poznanie instytucji kultury, działających na terenie Jeleniej Góry i skorzystanie z ich oferty
  • Poszerzenie znanych form spędzania wolnego czasu, relaksu o wycieczki  piesze, udział                             w imprezach turystycznych, wykładach, wystawach itp.

Czytaj dalej MOJA MAŁA OJCZYZNA – SUDETY ZACHODNIE

1 % podatku dla naszej Szkoły

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Jeleniej Górze

1 % podatku dla naszej Szkoły

nr KRS 0000103990

Szanowni Państwo

Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa z prośbą    o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Szkoły. Możliwość pozyskania 1%, stała się faktem dzięki nawiązaniu współpracy  z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Organizacja ta zwraca 60% sumy przekazanych kwot szkole wskazanej przez darczyńców w swoich deklaracjach PIT.

Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze zostaną  wykorzystane w całości na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów.

 

               W imieniu Szkoły – Helena Kasperczyk – dyrektor Szkoły

          w imieniu Rady Rodziców – Piotr Leszek –  przewodniczący Rady Rodziców

  Czytaj dalej 1 % podatku dla naszej Szkoły