Wszystkie wpisy, których autorem jest andbia

Przekazujemy prośbę skierowaną do "poprawkowiczów" z matury :

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

technik żywienia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

KWALIFIKACJA T.6. Sporządzanie potraw i napojów

          Przechowywanie żywności

          Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

KWALIFIKACJA T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

          Planowanie i ocena żywienia

          Organizowanie produkcji gastronomicznej

          Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Technika

Nauka w technikum na podbudowie   gimnazjum trwa 4 lata. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , umożliwiającego uzyskanie dyplomu i tytułu technika w wybranym zawodzie.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch budynkach szkoły położonych na malowniczym wzgórzu. Do dyspozycji uczniów jest boisko szkolne, sala gimnastyczna,  siłownia, pracownie komputerowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, dwie pracownie gastronomiczne- kuchnie, stołówka. Uczniom spoza Jeleniej Góry oferujemy pobyt w bursie szkolnej, która mieści się w jednym z budynków szkoły.

        Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych.

 

Szkoła kształci w zawodach:

 

technik  weterynarii

technik  żywienia i usług gastronomicznych

technikum leśnik

technik  architektury krajobrazu

technik  geodeta

technik  ogrodnik

techniku  agrobiznesu

technik  pszczelarz

technik  hodowca  koni

Lista podręczników

Wykaz podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

 

Podręczniki dla klas pierwszych rok szkolny 2014-15

przedmiot

podręcznik

J. polski

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka WSIP D.Chemperek 463/I/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX, wyd. Nowa Era, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi, wyd, Nowa Era, Arkadiusz Janicki 505/2012

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska "Wiedza o kulturze" 631/2012 OPERON

J. angielski

podręcznik zostanie podany we wrześniu po diagnozie poziomu zaawansowania języka

J. niemiecki

podręcznik zostanie podany we wrześniu po diagnozie poziomu zaawansowania języka

Matematyka

Prosto do matury kl I Nowa Era M. Antek 508/1/2012

Fizyka

Odkryć fizykę M. Braun, W. Śliwa NOWA ERA nr dopuszczenia 447/2012

Chemia

To jest chemia, autorzy podręcznika i programu: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. Nr dopuszczenia 438/2012

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń Biologia na czasie zakres podstawowy wyd. Nowa Era nr ewidencyjny MEN 450/2012

Geografia

R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, wyd. Nowa Era W-Wa 2010, nr dop. 433/2012

informatyka

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych autor: G. Koba wyd. "MIGRA"

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era, W-wa 2011 nr dop.467/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek, OPERON 2012, 411/2012

Religia

Śmiech T., Kondrak E., Nosek B.(red.), W blasku Bożej prawdy, JEDNOŚĆ, Kielce 2012.

Etyka

Etyka, P. Kołodziński,J. Kapiszewski zakres podstawowy; OPERON 408/2011

przedmioty zawodowe dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Działalność gospodarcza w gastronomii

Prowadzenie działalności gospodarczej. Wiesława Aue, wyd. WSiP

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

W.Bukała, K.Szczęch Bezpieczeństwo i higiena pracy WSIP 2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1. Anna Kmiołek "Sporządzanie potraw i napojów . Towaroznawstwo i przechowywanie żywności", wyd. WSiP 2013

2. Anna Kmiołek "Sporządzanie potraw i napojów . Technologia gastronomiczna cz. 1", wyd. WSiP 2013

Język niemiecki zawodowy

Mit Beruf auf Deutsch język zawodowy dla szkół ponadgimnazjalnych Barbara Kujawa, Mariusz Stinia

 

 

podręczniki do przedmiotów zawodowych dla pozostałych zawodów zostaną podane we wrześniu

 

Projekt CIZ

Mijają trzy lata jak rozpoczęła się realizacja projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, wdrożonego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (CIZ Wałbrzych).

 

Projektem tym objęte zostały wszystkie szkoły zawodowe w Jeleniej Górze. Szkoły mogły realizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  wyrównanie szans edukacyjnych ,pomoc psychologiczno- pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Młodzież wszystkich szkół brała udział m.in. w kursach i  forach zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych, wyjazdach na zagraniczne targi branżowe, realizowała projekty zawodowe. Miała możliwość odbywania staży zawodowych u pracodawców. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Konkurs                 Na  Najlepszego Ucznia w Zawodzie”. Do tego konkursu stanęli uczniowie ze wszystkich szkół zawodowych  województwa dolnośląskiego w  różnych zawodach najpierw w subregionach, następnie w etapie wojewódzkim. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w tego rodzaju rywalizacji, ponieważ konkurs rozgrywał się dla wszystkich drużyn  w identycznych warunkach był oceniany przez niezależne grono jurorów, powołanych z innych szkół i innych regionów.

 

A oto najlepsi, którym Jury Konkursu przyznało tytuł Laureata          I Miejsca etapu regionalnego. Finałowa Gala tego konkursu odbędzie się w dniu 17.06.2014r. w Sali Audytoryjnej w Kompleksie Hali Stulecia  we Wrocławiu:

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO_ USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ W JELENIEJ GÓRZE

 
–  w Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

uczniowie : Karol Dreszer, Adrianna Lorek, Marika Żabska;

nauczyciel – Pani Anna Pietruszka;

oraz zaangażowani w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawca: przedstawiciel Firmy FLORES Katarzyna Praczyk.

 

 w Zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

uczniowie: Anna Gudyś, Katarzyna Sosna, Magdalena Tośko;

nauczyciel – Pani Krystyna Razik;

oraz zaangażowany w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawcy: przedstawiciel Hotelu Caspar Eleonora Chłód, Szpital Kolejowy IZER-MED w Szklarskiej Porębie Pan Mariusz Trzak, Hotel Willa Polonia – Michał Gołaś.

 
– w Zawodzie  Kucharz  dla uczniów technikum

uczniwie: Filip Okrześ, Paweł Orzelski, Gabriel Zieliński;

nauczyciel– Pan Ewa Tkacz;

oraz zaangażowani w przygotowanie tych uczniów do konkursu pracodawcy – : przedstawiciel Hotelu Caspar Eleonora Chłąd, Hotelu Pałac Staniszów Piotr Motała oraz restauracji Nad Stawami Janina Podgórna

dyrektor szkoły- Helena Kasperczyk

Ferie na sportowo!!!!

Ferie na sportowo!!!!

Zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych organizowanych w naszej szkole w czasie ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem.

   

 

 

Nazwa zadania

Opis działań

Liczba godzin

Liczba dni

Nauczyciel

realizujący

Karate

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate dla wszystkich zainteresowanych

2 godz.

 

10:00-12:00

5 dni

 

(17,19,21,25,27 lutego.2014r.)

Katarzyna

Starzyńska

 

 

Piłka siatkowa / siłownia

Zajęcia ogólnorozwojowe, doskonalące nabyte umiejętności

2 godz.

 

9:00-11:00

5 dni

 

(18,20,24,26,28 lutego 2014)

Norbert

Potkański           

 

 

 

 

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Projekt „Eat your prejudices”

 


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze  w okresie od 01. 08. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.

2.      Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.

3.      W ramach projektu przewiduje się dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa wyjedzie do Liberca, a następnie w maju 2015 do Polski przyjedzie grupa czeska. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie nawiązywać do tematyki kulinarnej.

4.      Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani będą w hostelu/ośrodku przystosowanym do goszczenia grup młodzieżowych

5.      Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie (wybrani przez dyrektora  ZSPiU nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia w szkole partnerskiej)

6.      Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, która może wziąć udział w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

7.      Projekt przeznaczony jest dla  uczniów z  Zespołu Szkół Zawodowych i Przyrodniczych w Jeleniej Górze posiadających uregulowaną sytuację pod względem frekwencji oraz ocen z przedmiotów

8.      W wymianie międzyszkolnej nie mogą brać udziału uczniowie klas zdających maturę  roku szkolnym 2013/2014 – ze względu na obowiązki związane z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości.

9.      Wyjazdy uczniów są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę (na koszty takich wyjazdów składa się: zakup biletów, koszty zakwaterowania w hostelu/ośrodku , koszty wyżywienia oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przewidzianych zajęć i działań.

10.  Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego kieszonkowego.

11.  Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.

 

REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 

1.      Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius”.

2.      Uczeń w terminie każdorazowo określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgody rodziców na wyjazd, zgody na udzielenie pomocy medycznej, karty informacyjnej, kartę EKUZ, ksero dowodów osobistych obojga rodziców/opiekunów prawnych, ksero paszportu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.

3.      Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (muszą zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymację szkolną itp.)

4.      Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz za punktualny odbiór uczestnika w dniu powrotu.

6.      Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły uczestniczący w realizacji projektu.

7.      Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.

8.      Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.

9.      Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych , ciszy nocnej, BHP)

10.  Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju.

11.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

12.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a.      Samodzielnego (bez wiedzy i zgody kierownika wymiany) oddalania się od grupy.

b.      Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.

c.       Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

13.  Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14.  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

15.  Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

16.  Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

17.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

18.  Podczas zajęć przeprowadzanych w szkole partnerskiej uczniowie mogą zostawać pod opieką nauczycieli czeskich.

19.  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.

20.  Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, który będzie eskortował ucznia.

21.  Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przeciwnym razie kierownik wyjazdu odpowiedzialny jest za dawkowanie leków według zaleceń lekarza/rodziców/opiekunów prawnych.

22.  Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

23.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (odwołanie i zmiana rezerwacji) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.

24.  Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2.      W kwestiach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

3.      Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie internetowej pod adresem

 

 

 

 

Projekt Comenius

Projekt  „Eat your prejudices” – Projekt partnerski w ramach programu ComeniusCharakterystyka projektu

Nasza szkoła, razem z czeską szkołą z Liberca – Střední škola gastronomie a služeb  bierze udział w projekcie partnerskim Comeniusa. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami z  obu szkół, wspólna organizacja zaplanowanych działań lokalnych oraz uczestnictwo w wymianie międzyszkolnej.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 – sierpień 2015

Streszczenie projektu

Projekt ma celu wspierać i promować polsko-czeską współpracę, zwłaszcza między uczestniczącymi w nim szkołami. W czasie trwania projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zaplanowanych wcześniej akcjach oraz podejmować działania mające na celu promocję regionu a także zacieśnienie współpracy na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.  Głównymi punktami projektu są dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa będzie miała okazję wyjechać do Liberca, a następnie w maju 2015 będziemy w Polsce gościć grupę czeską. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie w luźny sposób nawiązywać do tematyki kulinarnej. W  Projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III  o dowolnym profilu.

Udział uczniów w projekcie finansowany jest ze środków programu „Comenius” . W związku z tym uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej szczegółów dotyczących projektu i wyjazdów znajduje się w regulaminie projektu dostępnym na stronie naszej szkoły w zakładce „Comenius”.

Założenia projektu

Poprzez udział w projekcie  uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość

·         Poznać czeską kulturę

·         Nauczyć się podstaw języka czeskiego (w projekcie przewidziane jest przygotowanie językowe)

·         Nauczyć się nowych przydatnych i ciekawych rzeczy o możliwościach współpracy w regionie

·         Poznać możliwości jakie daje uczestnictwo w  projektach unijnych

·         Wspólnie zorganizować happeningi oraz konkursy, w Libercu i Jeleniej Górze

·         Interesująco spędzić czas i nawiązać nowe znajomości

 
 Harmonogram projektu

Poza dwiema wymianami międzyszkolnymi  (maj 2014 i maj 2015) w ramach naszego projektu przewidziane są dodatkowe wydarzenia: konkursy, warsztaty, zawody…
W grudniu 2013 roku w obu szkołach odbędą się konkursy fotograficzne , których tematem będzie „Świąteczne gotowanie”.  W konkursach przewidziane są nagrody. Następnie od początku 2014 roku rozpoczną się zajęcia w ramach przygotowania językowego dla uczniów i uczennic reprezentujących szkołę podczas wymiany w Libercu. Harmonogram będzie na bieżąco wzbogacany o nowe pozycje zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Wszystkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej projektu, bądź u koordynatora projektu pod adresem e-mail:  damdru@gmail.com.