Wszystkie wpisy, których autorem jest Damian Pieniądz

Uwaga bursowicze i kandydaci do bursy szkolnej!

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13 maja 2022 roku, zakwalifikowano do zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w roku szkolnym 2022/2023

74 wychowanków.

2. po przeprowadzonym w dn. 13 maja b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 31 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 7 wolnych miejsc dla chłopców
– 24 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania oraz Regulamin Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS dostępne są na stronie internetowej https://www.zspu.jgora.pl/bursa-dokumenty/

Podania można składać osobiście, listownie lub skanem, przesłanym na pocztę email:bursa@zspu.jgora.pl (decyduje data wpływu do bursy).

Do podania należy załączyć dokumenty opisujące sytuację kandydata, potwierdzającą

spełnianie wymogów zawartych w kryteriach naboru lub dokumentujące inne przesłanki,

które Komisja Rekrutacyjna powinna lub może wziąć pod uwagę.

Do dnia 28 czerwca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda listy osób, zakwalifikowanych do zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 w Bursie Szkolnej w ZSPUiBS w wyniku rekrutacji i rekwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca przez uiszczenie na konto Bursy Szkolnej 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588 do dnia 10.07.2022r. opłaty 150 zł na poczet zakwaterowania w pierwszym miesiącu pobytu. Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego miejsca. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie kwota nie jest zwracana.

Do dnia 21 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu podstawowym oraz w postępowaniu uzupełniającym nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszkania w Bursie Szkolnej i rekrutacji można uzyskać u wychowawców bursy pod nr tel. bursy 75 75 474 34 lub od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZSPUiBS w godz. 7.00-15.00 pod nr tel. 75 75 474 22.

Regulamin naboru do bursy można znaleźć tutaj.

Natomiast podanie o przyjęcie do bursy znajduje się tutaj.Dzień Otwarty

Dzień Otwarty w naszej szkole trwa i jeszcze będzie trwał przez najbliższą godzinę, ale my już w tej chwili możemy uznać go za udany. Nasz budynek odwiedzony został przez liczne grono przyszłych adeptów leśnictwa, weterynarii, kolejnictwa i architektury krajobrazu. Dziękujemy ❤️ i wciąż jeszcze zapraszamy 😸Mamy dla Was wiele atrakcji: pokaz resuscytacji zwierząt, warsztaty z mikroskopowania, warsztaty dekoracyjne „Las w słoiku” i florystyczne, także prezentacje pomiarów leśniczych i warsztaty językowe. Czekamy na Was jeszcze przez godzinę. Chcemy także podziękować wszystkim przybyłym za udział w dzisiejszym evencie. Mamy nadzieję spotkać się z Wami również we wrześniu. Niezdecydowanym i tym, którym spodobało się u nas najbardziej, przypominamy, że kolejny dzień otwarty w ZSPUiBS odbędzie się 12 czerwca.Na koniec, dziękujemy naszym uczniom, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie prezentacji, atrakcji i przybycie dziś do szkoły. Życzymy udanej reszty weekendu.

PRZYSTANEK ZOO – WIZYTA KLASY IV TW WE WROCŁAWSKIM ZOO


22 MARCA BYLIŚMY WE WROCŁAWSKIM ZOO. JEDNAK NIE BYŁA TO TAKA ZWYKŁA WIZYTA, PONIEWAŻ MOGLIŚMY
PRZYJRZEĆ SIĘ BARDZIEJ WNIKLIWIE, JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA PRACA W ZOO. JAKO UCZNIOWIE KLASY
MATURALNEJ TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO, SPOGLĄDAMY NA TO, CZYM JEST ZOO, Z NIECO INNEGO PUNKTU
WIDZENIA, BO UCZYMY SIĘ O ZWIERZĘTACH I WIELU Z NAS HODUJE WŁASNE – NIE TYLKO PSY I KOTY, ALE TEŻ
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE.
A ZOO TO NIE JEST WYŁĄCZNIE OGRÓD ZE ZWIERZĘTAMI DO OGLĄDANIA…TO MIEJSCE, W KTÓRYM ZE WSZYSTKICH
SIŁ I Z WIELKĄ TROSKĄ, WALCZY SIĘ O ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI. TO TAKIE MIEJSCE, W KTÓRYM EDUKUJE
SIĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH TAK, BY OBUDZIĆ W NICH ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE JESTEŚMY WŁADCAMI ZIEMI.
CZASEM WYDAJE SIĘ, ŻE RACZEJ JESTEŚMY GATUNKIEM INWAZYJNYM…
DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI WROCŁAWSKIEGO ZOO – PANI MARCIE ZAJĄC –
OSSOWSKIEJ, ZA PRZYCHYLNOŚĆ I OTWARTOŚĆ, ZA ZWRÓCENIE UWAGI NA TO, JAK WIELKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ
MŁODZI LUDZIE, BY OBRONIĆ ZIEMIĘ PRZED INNYMI LUDŹMI. DZIĘKUJEMY PANU PAWŁOWI, OPIEKUNOWI
KOTIKÓW I PINGWINÓW, ZA POKAZANIE PASJI I ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ – OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI I
WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT
W AFRYCE, ZA CIEKAWE OPOWIEŚCI.
CHCIELIBYŚMY, ABY TAKIE WIZYTY WE WROCŁAWSKIM ZOO MOGŁY NA STAŁE ZAGOŚCIĆ W SZKOLNYM
PROGRAMIE IMPREZ.List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

          W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia
i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.

Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.

Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać
z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.

Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku – przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami
w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.

Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe
w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.

Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!

Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

                                                                    Roman Kowalczyk

                                                            Dolnośląski Kurator Oświaty

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2022-02-21

Szanowni Rodzice!

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji. Co więcej, od 11 lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały nie będą przechodzić na nauczanie zdalne – chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia – na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch”. Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące – zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie
w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

Żyjemy w szumie informacyjnym, tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach – nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty