Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w sprawie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 15 lipca 2015r. pozytywnie rozpatrzyła wszystkie podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.

Pozytywnie zostały również rozpatrzone podania wychowanków nowoprzyjętych.

Ogółem pozytywnie rozpatrzono 77 podań, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa dysponuje jeszcze 5 wolnymi miejscami.

Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych pod numerem telefonu: 75 / 75 474 21( 22)

Helena Kasperczyk