DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZY BURSIE SZKOLNEJ ZSPUIBS w JELENIEJ GÓRZE

Komisja Rekrutacyjna przy Bursie Szkolnej Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w dniu 16 lipca 2019r.  pozytywnie rozpatrzyła 74 podania wychowanków, którzy wyrazili wolę pozostania w Bursie.
Pozytywnie zostało rozpatrzonych także 30 podań wychowanków nowoprzyjętych. Ze względu na brak wolnych miejsc zgodnie z obowiązującymi kryteriami naboru Komisja Rekrutacyjna negatywnie rozpatrzyła 50 podań i umieściła nazwiska osób, których podania zostały odrzucone na liście rezerwowej.
Ogółem pozytywnie rozpatrzono 104 podania, w związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że Bursa Szkolna w ZSPUiBS w Jeleniej Gorze na dzień 16.07.2019 r. nie dysponuje wolnymi miejscami.
Szczegółowa lista imienna wszystkich przyjętych w ramach naboru i rekwalifikacji dostępna jest w sekretariacie ZSPUiBS w Jeleniej Górze oraz pod numerem telefonu: 75 / 75 474 20 i 75 / 75 474 22 .
W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod nr tel. 75 / 75 474 20 , 75 / 75 474 22

W przypadku rezygnacji z przyznanego w Bursie miejsca prosimy o pilne poinformowanie sekretariatu szkoły pod nr tel. 75 / 75 474 20, 75 / 75 474 22.
Informacja ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na długą listę osób oczekujących na wolne miejsca na liście rezerwowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze informuje, że zakwaterowanie wychowanków w bursie nastąpi w dn. 02.09.2019 r.(niedziela) od godz. 14.00

Wychowankowie powinni stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, powinni posiadać, oprócz rzeczy osobistych i środków higieny, bieliznę pościelową. Bursa dysponuje zestawem pościeli (kołdra + poduszka), jednak dla lepszego komfortu i samopoczucia wychowanków, sugerujemy przywiezienie swojego zestawu.
Wyżywienie dla wychowanków w bursie rozpoczyna się śniadaniem w dn. 03.09.b.r. (poniedziałek).

Opłatę za pierwszy miesiąc pobytu w Bursie, jako potwierdzenie zamieszkania w Bursie, należy uiścić do dnia 15.08.2019r. Brak wpłaty w w/w terminie będzie równorzędny z rezygnacją z przyznanego miejsca.
Opłata za miesiąc wrzesień 2019r. wynosi:
wyżywienie  – 315,00 zł, tj. 21 dni x 15,00 zł
zakwaterowanie -150,00 zł.
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W BURSIE należy wnosić PRZELEWEM zgodnie z następującymi danymi

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,
ul. Leśna 5, 58-560 Jelenia Góra

RACHUNKI BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIEI WYŻYWIENIE W BURSIE:

CZESNE:
Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 2292 4588
WYŻYWIENIE:
Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 2292 4651