INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W zspuibs W Jeleniej Górze na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W zspuibs W Jeleniej Górze
na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 uprzejmie informuje, że po przeprowadzonym w dn. 24 kwietnia b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 14 wolnych miejsc dla chłopców
– 14 wolnych miejsc dla dziewcząt
Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021 od 02 maja do 15 lipca 2020 roku.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2020/2021 nastąpi do dnia 31 lipca 2020 r.
W związku z sytuacją epidemiczną i zamknięciem szkół, do czasu ich otwarcia, proces rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w Bursie Szkolnej będzie prowadzony zdalnie. Kandydat powinien:
-pobrać dokumenty rekrutacyjne ze strony internetowej ZSPUiBS w zakładce Bursa
-wypełnić zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze podanym na stronie ZSPUiBS,
-przesłać skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentówna adres e-maill bursa@zspu.jgora.pl.
-oryginały wypełnionych dokumentów należy zachować do czasu zakwaterowania wychowanków w Bursie Szkolnej i oddać je wychowawcy dokonującemu zakwaterowania.
Prosimy zadbać o czytelne i rzetelne wypełnienie dokumentów. Niepełna i nieczytelna dokumentacja nie będzie brana pod uwagę.
Do czasu otwarcia szkół wszelkie informacje dotyczące Bursy Szkolnej i rekrutacji będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 pod nr tel. 667 743 383 oraz za pośrednictwem komunikatora Messenger na grupie BURSA SZKOLNA NA LEŚNEJ W ZSPUiBS.
Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze oraz na szkolnym portalu społecznościowym Facebook.