INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUiBS W Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna w Jeleniej Górze, informuje, że:

1. w wyniku rekwalifikacji decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 23 kwietnia 2021 roku, przyjęto do zamieszkania w Bursie w roku szkolnym 2021/2022 60 wychowanków – szczegółowych informacji udzielają wychowawcy i wicedyrektor bursy w godzinach: 10.00-14.00

2. po przeprowadzonym w dn. 23 kwietnia b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje 45 wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 21 wolnych miejsc dla chłopców
– 24 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022 trwa od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku.
Do dnia 25 lipca 2021 r Komisja Rekrutacyjna na stronie internetowej www.zspu.jgora.pl. poda wynik przeprowadzonej Rekrutacji oraz imienne listy osób przyjętych i nieprzyjętych, a także informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc do postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2021/2022 w postępowaniu podstawowym oraz w postępowaniu uzupełniającym nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2021 r.

W związku z sytuacją epidemiczną, proces rekrutacji kandydatów na wolne miejsca w Bursie Szkolnej będzie prowadzony zdalnie. Kandydat powinien:
-pobrać dokumenty rekrutacyjne ze strony internetowej ZSPUiBS w zakładce Bursa
-pobrany dokument należy edytować, wypełnić komputerowo zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze podanym na stronie ZSPUiBS,
– przesłać wypełniony dokument na adres e-maill bursa@zspu.jgora.pl.

-do dokumentów należy dołączyć skan dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów zgodnie z Regulaminem Naboru do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze
Prosimy zadbać o czytelne i rzetelne wypełnienie dokumentów. Niepełna i nieczytelna dokumentacja nie będzie brana pod uwagę.

Dopuszcza się także składanie podań na miejscu w Bursie od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Do czasu otwarcia szkół wszelkie informacje dotyczące Bursy Szkolnej i rekrutacji będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 pod nr tel. 75 75 474 34 lub od 10-18 pod nr tel. 667 743 383.
Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze oraz na szkolnym portalu społecznościowym Facebook.