INFORMACJA W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC W BURSIE SZKOLNEJ W ZSPUIBS W JELENIEJ GÓRZE

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, ul. Leśna 5 uprzejmie informuje, że po przeprowadzonym w dn. 23. kwietnia b.r. przez Radę Pedagogiczną postępowaniu rekwalifikacyjnym dysponuje wolnymi miejscami w Bursie Szkolnej w następującej liczbie:
– 10 wolnych miejsc dla chłopców
– 9 wolnych miejsc dla dziewcząt

Składanie podań o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2018/2019 od 02 maja do 15 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Bursy na rok szkolny 2018/19 nastąpi do dnia 31 lipca 2018 r.