Rekwalifikacja w Bursie

Szanowni Państwo!
Istniejąca sytuacja nie zwalnia nas z przeprowadzenia obowiązujących nas procedur.
Do dnia 20 kwietnia b.r. jesteśmy zobligowani zebrać od naszych obecnych wychowanków POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA POBYTU W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM. Dlaczego to takie ważne dla wychowanków? Proces rekwalifikacji pozwala wychowankowi na zagwarantowanie sobie miejsca w bursie w kolejnym roku szkolnym, jeśli w rażący sposób nie naruszał on Regulaminu Bursy. Udostępniamy Państwu link do dokumentów, które po otworzeniu należy edytować, wypwłnić komputerowo i odesłać na adres e-maill: bursa@zspu.jgora.pl.
Dokumenty przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę a Państwa dzieci, o miejsce w bursie, będą musiały się ubiegać w trybie ogólnej rekrutacji, co nie daje im gwarancji przyznania miejsca w naszej placówce.
Jeżeli już dziś ktoś z Państwa wie,że jego dziecko nie będzie w przyszłym roku szkolnym korzystało z usług bursy, prosimy o podpisanie oświadczenia o rezygnacji z przysługującego miejsca i przesłanie na podany wyżej adres e-maill.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące rekwalifikacji czy wątpliwości związane z wypełnieniem dokumentów, to informujemy, że możecie Państwo się z nami kontaktować pod nr tel. 75 75 474 34 lub z Wicedyrektorem Bursy pod nr.tel. 667-743-383.

Porwierdzenie woli, podanie do bursy


REZYGNACJA z miejsca w Bursie