Więcej miejsc w jeleniogórskich bursach

UWAGA NEWS z ostatniej chwili! Z uwagi na pytania rodziców zamiejscowych kandydatów o miejscach w bursach szkolnych informujemy, że czynione są starania o uruchomienie od września kolejnych ok. 100 miejsc. O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będzie też informacja w mediach, dlatego prosimy o cierpliwość i pilne śledzenie stron jeleniogórskich mediów.