Technik architektury krajobrazu 314202

https://www.youtube.com/watch?v=P1kQqfYtiZc&fbclid=IwAR2vUbFA0HzoCr2AsmKzt-UW1ncU64IzbCFiduOFnKDfadY0VGoTUnNhpHc CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; prowadzenia…