Archiwa kategorii: News

Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymogu złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

w załączeniu przesyłam stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymogu złożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Zestaw podręczników dla klas pierwszych technikum

Podręczniki dla absolwentów gimnazjum:

 1. Język polski – D.Chemperek, A.Kalbarczyk – Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, WSiP
 2. Matematyka – Maciej Antek, Krzysztof Belka – Prosto do matury Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – Szkoły ponadgimnazjalne, Nowa Era
 3. Fizyka – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Odkryć fizykę, Nowa Era
 4. Biologia – Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski – Biologia na czasie, zakres podstawowy – Nowa Era
 5. Chemia –  Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod – To jest chemia- zakres podstawowy, Nowa Era
 6. J. niemiecki – C. Serzysko, Birgit Sekulski – Infos aktuell 1 – Pearson
 7. Historia – Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow – Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era
 8. Wiedza o społeczeństwie – Arkadiusz Janicki –  W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Nowa Era
 9. Język angielski – Vision 1 – Oxford University Press
 10. Podstawy przedsiębiorczości, klasa 1 i 2 – Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era
 11. BHP w weterynarii, klasa 1 – W. Bukała, K. Szczęch
  Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSIP
 12. Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych zespołów, kl. 2 weterynarii –A. Krajewska, I. Flor -Kompetencje personalne i społeczne. Organizowanie pracy małych zespołów, Ekonomik, Ekonomik
 13. Geografia – R. Uliszak, K. Wiedermann – Oblicza geografii . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
  Nowa Era
 14. Działalność gospodarcza w gastronomii – H. Górska-Warsewicz,B. Sawicka, T. Mikulska – Gastronomia T. III. Działalność gospodarcza w gastronomii, WSiP
 15. Działalność gospodarcza w weterynarii, klasa 3 materiały własne
 16. Administracja weterynaryjna, klasa 4 weterynarii -materiały własne

Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. Matematyka -Maciej Antek, Krzysztof Belka  – Prosto do matury 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era
 2. Fizyka – Marcin Braun, Weronika Śliwa – Odkryć fizykę 1
  Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, Nowa Era
 3. Biologia – Anna Helmin, Jolanta Holeczek – Biologia na czasie1, zakres podstawowy, Nowa Era
 4. Historia – Marcin Pawlak, Adam Szweda – Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era
 5. BHP we wszystkich zawodach – W. Bukała, K. Szczęch Bezpieczeństwo i higiena pracy WSIP
 6. Język angielski – Vision 1 – Oxford University Press
 7. Geografia – R. Malarz, M. Więckowski – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nowa Era
 8. J. niemiecki, C. Serzysko, Birgit Sekulski – Infos aktuell 1 – Pearson
 9. Język polski – D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski Oblicze epok (nr dopuszczenia MEN:cz1.1.:952/1/2019,cz.1.2:952/2/2019), WSiP
 10. Chemia – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod – Chemia 1 ogólna i nieorganiczna- zakres podstawowy, Nowa Era

W czasie późniejszym zostaną podane informacje na temat podręczników do przedmiotów gastronomicznych.

Wystawa Anatomiczna w ZSPUiBS

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej szkoły na Wystawę Anatomiczną, której otwarcie odbędzie się o godzinie 10:00 w Dzień Otwarty naszej szkoły. Wystawa będzie trwała od 24 maja do 7 czerwca. Eksponaty z wystawy pochodzą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Zakładu Anatomicznego, z którym nasza szkoła ścisłe współpracuje. Serdecznie zapraszamy 🙂

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że część z Państwa ma wstępne problemy z rejestracją w elektronicznym systemie rekrutacji, udostępniamy link do formularza do samodzielnego wydruku i wypełnienia. Dane uczniów, którzy zdecydują się na taką formę rejestracji będziemy starali się na bieżąco wprowadzać do systemu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

KONKURS LITERACKI 2019

Redakcja dwutygodnika „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki
w trzech kategoriach: 1) poezji, 2) prozy, 3 publicystyki i wywiadów np. z
Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK, działaczami podziemia
solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi
ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
REGULAMIN
a) Konkurs obejmuje uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów
do 30 roku życia.
b) Należy nadesłać zestaw 6 wierszy. Teksty razem nie mogą przekraczać 6
stron znormalizowanego maszynopisu.
c) Należy nadesłać zestaw 3 opowiadań lub nowel, nie przekraczając razem 9
stron znormalizowanego maszynopisu.
d) Należy nadesłać 3 artykuły publicystyczne, felietony lub wywiady
nieprzekraczające razem 6 stron znormalizowanego maszynopisu.
e) Każdy tekst poetycki, prozatorski i publicystyczny należy opatrzyć
odpowiednim godłem. Jeśli ten sam autor przesyła równocześnie wiersze,
poezję, publicystykę i wywiad, powinien oznaczyć je tym samym godłem.
e)Tematyka wierszy niczym nieograniczona. Mile widziane realia losu
polskiego. Tematyka opowiadań, publicystyki winna obrazować stan aktualnej
rzeczywistości. Tematyka wywiadów nieograniczona. Dopuszczalne są we
wszystkich gatunkach wątki historyczne i futurologiczne.
f) W osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym godłem, co
teksty, należy dołączyć dane personalne, imię i nazwisko autora, adres, telefon,
email, nazwę i adres szkoły lub placówki naukowej oraz krótką biografię
twórczą, czas i miejsce debiutu.
e) Na konkurs jedna osoba może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy,
opowiadań, artykułów publicystycznych, wywiadów. Na kopercie z pracami
należy nazwać formę twórczą, np. poezja, opowiadania, publicystyka, wywiady.
f) Prace należy nadsyłać na adres:
Redakcja dwutygodnika „Obywatelska”, 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
g) Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 lipca 2019 r. O dacie wysłania
decyduje pieczątka pocztowa.
h) Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody w każdej z dziedzin:
• Pierwsza nagroda w wysokości 300 zł.
• Druga nagroda w wysokości: 200 zł.

• Trzecia nagroda w wysokości: 100 zł.
• Wyróżnienia książkowe.
 Roczna prenumerata dwutygodnika „Obywatelska”.
Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom
prac może dokonać innego podziału nagród, a wyniki konkursu ogłosi do 15
października 2019 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we
Wrocławiu, w trakcie którego będą wręczone nagrody, odbędzie się
prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i
dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu.
Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH
TWÓRCÓW(BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich
nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane.