Archiwum kategorii: News

Dzień Otwarty

Dzień Otwarty w naszej szkole trwa i jeszcze będzie trwał przez najbliższą godzinę, ale my już w tej chwili możemy uznać go za udany. Nasz budynek odwiedzony został przez liczne grono przyszłych adeptów leśnictwa, weterynarii, kolejnictwa i architektury krajobrazu. Dziękujemy ❤️ i wciąż jeszcze zapraszamy 😸Mamy dla Was wiele atrakcji: pokaz resuscytacji zwierząt, warsztaty z mikroskopowania, warsztaty dekoracyjne „Las w słoiku” i florystyczne, także prezentacje pomiarów leśniczych i warsztaty językowe. Czekamy na Was jeszcze przez godzinę. Chcemy także podziękować wszystkim przybyłym za udział w dzisiejszym evencie. Mamy nadzieję spotkać się z Wami również we wrześniu. Niezdecydowanym i tym, którym spodobało się u nas najbardziej, przypominamy, że kolejny dzień otwarty w ZSPUiBS odbędzie się 12 czerwca.Na koniec, dziękujemy naszym uczniom, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie prezentacji, atrakcji i przybycie dziś do szkoły. Życzymy udanej reszty weekendu.

PRZYSTANEK ZOO – WIZYTA KLASY IV TW WE WROCŁAWSKIM ZOO


22 MARCA BYLIŚMY WE WROCŁAWSKIM ZOO. JEDNAK NIE BYŁA TO TAKA ZWYKŁA WIZYTA, PONIEWAŻ MOGLIŚMY
PRZYJRZEĆ SIĘ BARDZIEJ WNIKLIWIE, JAK WYGLĄDA I NA CZYM POLEGA PRACA W ZOO. JAKO UCZNIOWIE KLASY
MATURALNEJ TECHNIKUM WETERYNARYJNEGO, SPOGLĄDAMY NA TO, CZYM JEST ZOO, Z NIECO INNEGO PUNKTU
WIDZENIA, BO UCZYMY SIĘ O ZWIERZĘTACH I WIELU Z NAS HODUJE WŁASNE – NIE TYLKO PSY I KOTY, ALE TEŻ
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE.
A ZOO TO NIE JEST WYŁĄCZNIE OGRÓD ZE ZWIERZĘTAMI DO OGLĄDANIA…TO MIEJSCE, W KTÓRYM ZE WSZYSTKICH
SIŁ I Z WIELKĄ TROSKĄ, WALCZY SIĘ O ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI. TO TAKIE MIEJSCE, W KTÓRYM EDUKUJE
SIĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH TAK, BY OBUDZIĆ W NICH ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE JESTEŚMY WŁADCAMI ZIEMI.
CZASEM WYDAJE SIĘ, ŻE RACZEJ JESTEŚMY GATUNKIEM INWAZYJNYM…
DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI WROCŁAWSKIEGO ZOO – PANI MARCIE ZAJĄC –
OSSOWSKIEJ, ZA PRZYCHYLNOŚĆ I OTWARTOŚĆ, ZA ZWRÓCENIE UWAGI NA TO, JAK WIELKĄ ROLĘ MOGĄ ODEGRAĆ
MŁODZI LUDZIE, BY OBRONIĆ ZIEMIĘ PRZED INNYMI LUDŹMI. DZIĘKUJEMY PANU PAWŁOWI, OPIEKUNOWI
KOTIKÓW I PINGWINÓW, ZA POKAZANIE PASJI I ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ – OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI I
WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT
W AFRYCE, ZA CIEKAWE OPOWIEŚCI.
CHCIELIBYŚMY, ABY TAKIE WIZYTY WE WROCŁAWSKIM ZOO MOGŁY NA STAŁE ZAGOŚCIĆ W SZKOLNYM
PROGRAMIE IMPREZ.List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

          W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia
i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.

Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.

Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać
z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.

Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku – przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami
w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.

Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe
w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.

Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!

Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

                                                                    Roman Kowalczyk

                                                            Dolnośląski Kurator Oświaty

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2022-02-21

Szanowni Rodzice!

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji. Co więcej, od 11 lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały nie będą przechodzić na nauczanie zdalne – chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia – na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch”. Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące – zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie
w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

Żyjemy w szumie informacyjnym, tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach – nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Bezpłatna opieka stomatologiczna

SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM MOBILNEGO PUNKTU STOMATOLOGICZNEGO INFORMUJĘ O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY. PROCEDURY NIE SĄ SKOMPLIOKOWANE, ALE NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ W MIARĘ SZYBKO (DO KOŃCA LUTEGO 2022R.), DLATEGO PROSZE O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIZSZĄ PROCEDURĄ.

Porozumienie dotyczące świadczeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia podpisane zostało przez Miasto Jelenia Góra z firmą DirectMedic sp.z o.o. we Wrocławiu. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje.

 1. JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO?
  Wystarczy podpisać druk OŚWIADCZENIA i dostarczyć je (osobiście lub przekazać dziecku) do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły DO KOŃCA LUTEGO 2022r. Druk dostępny jest w sekretariacie szkoły i będzie dostępny od przyszłego tygodnia na stronie internetowej szkoły.

Dopiero po zebraniu Oświadczeń będziemy mogli ustalać możliwe daty przyjazdu Dentobusu.

 1. ILE TO KOSZTUJE?
  NIC. Wszystkie czynności Dentobusu, lekarzy i naszego personelu są BEZPŁATNE, refundowane przez Dolnośląski Oddział NFZ.
 2. CZY WARTO?
  Zdecydowanie TAK. Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez lekarza przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu.
  Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensywność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba.
  Jako rodzice dzieci z zębami mlecznymi – pamiętajcie Państwo iż próchnica przeniesie się z nich także i na zęby stałe. Nie warto więc lekceważyć profilaktyki w każdym wieku dziecka.
 3. CZY BADANIA SĄ WSKAZANE, skoro panuje pandemia?
  Właśnie z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych które mogą wystąpić u Państwa dziecka. Więc TAK.
 4. CZY BADANIA SĄ BEZPIECZNE?
  W Dentobusie wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Nasi specjaliści przyjmują Pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.
 5. CO DALEJ? CZY JESTEM ZMUSZONY DO KONTYNACJI LECZENIA?
  NIE. Po wykonanych przez naszych lekarzy czynnościach, Państwa dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę Pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).
  Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

Więcej informacji o nas na: www.directmedic.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Paweł Dernoga
Dyrekotr ZSPUiBS

https://drive.google.com/file/d/1UrQAhRiw_Lmywb_7RyHGxfBGRpv4pQVq/view?usp=sharing

Apel z okazji Dnia Niepodległości

W przededniu Dnia Niepodległości 2021r., w naszej szkole odbył się uroczysty apel aby to święto uczcić. Trzeba powiedzieć jednak, że tak ciekawej i starannie przygotowanej akademii nie oglądaliśmy już dawno. W związku bez tym, chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie i wspaniałe widowisko osobom, które przygotowały i wystawiły dzisiejszy apel – pełniącej pieczę nad całym przedsięwzięciem Pani Danucie Węsławowicz oraz uczniom i uczennicom klas 2 TWP, 1 TWP oraz 1 TLP. Dziękujemy raz jeszcze, a Wam wszystkim życzymy udanego długiego weekendu 🙂👌

Zbiórka dla zwierzaków

Chcesz pomóc zwierzętom przetrwać zimę w schronisku? Nic trudnego. Wystarczy przynieść do szkoły i włożyć do kosza:

• pełnowartościwą karmę,

• podkłady higieniczne,

• koce,

• kołdry,

• metalowe miski,

• zabawki dla psów i kotów, żwirek dla kotów

• i wiele innych potrzebnych zwierzętom rzeczy.

 

W imieniu ZWIERZAKÓW dziękują : klasa 1TWp i Jolanta Mozolewska-Zwatrzko