Archiwa kategorii: News

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Przekazujemy prośbę skierowaną do "poprawkowiczów" z matury :

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas maturalnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze,

zaprasza na:

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI.

 

Kurs odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, w dniach 13.07.2015-14.08.2015, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 10:00-14:00.

Zapisy już od poniedziałku tj. 06.07.2015 w sekretariacie CKU, ul. Sudecka 53, w godzinach od 8:00-15:00.

Udana akcja „Nie tylko muchomor i wściekły lis!”- nasi uczniowie realizatorami!

18 czerwca w Książnicy Karkonoskiej zgromadzili się rodzice, dzieci i młodzież.

Akcja bardzo udana. Nie było wykładu. Była zabawa, pokaz, zagadki, mikroskopy i lupy.

Głównymi realizatorami akcji byli specjaliści i uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, czyli uczniowie technikum leśnego, weterynaryjnego, architektury krajobrazu.

Pan Przemysław Spychalski biolog i lekarz weterynarii a także nauczyciel ze szkoły wraz z uczniami pomogli dzieciom dowiedzieć się co może łączyć jagodę i tasiemca. Dzieci bardzo dokładne oglądały uwięzionego w formalinie tasiemca. Próby wyobrażenia sobie, że może on mieć do 2 metrów długości i być w jelitach dały do myślenia. Przywołanie bólu bąbli np. z poparzenia przyczyniło się do uważnej dyskusji na temat bąblowicy. Eksponat psiego serca zaatakowanego przez nicienie, ciekawa rozmowa na ich temat pozwoliła wspólnie ustalić, że odrobaczanie i dbałość o zwierzaki jest bardzo ważna i że nieznane zwierzęta nie powinny się zbytnio zbliżać np. do naszej twarzy.

Oczywiście tradycyjnie była mowa o muchomorze i wściekłym lisie. Zwrócono uwagę że bratek oczywiście jest jadalny ale niewinnie wyglądająca konwalia, którą często dzieci zbierają absolutnie nie! Jest trująca już nawet woda, w której stała.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że naszym orężem bezpieczeństwa jest rozsądek i wiedza!

Dzieci chętnie poznają takie tematy i mają też dużą wiedzę. Taka akcja to przyjemność – mówi Przemysław Spychalski.

Uczniowie bardzo zachęcili się do dalszych akcji – mówi wicedyrektor szkoły, biolog – pani Małgorzata Kozińska. To cenne doświadczenie, że mogli podzielić się w praktyce zdobywaną wiedzą. Mając na uwadze tak udane spotkanie wystąpimy w przyszłym roku z taką ofertą do gimnazjów i szkół podstawowych.

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku realizuje projekt:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (I)”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w wieku 18 – 29 lat z tzw. kategorii NEET, tj. osób które:
 posiadają ustalony I lub II profil pomocy,
 nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 nie szkolą się lub nie szkoliły się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie
W ramach projektu Urząd oferuje wsparcie dla młodych przedsiębiorczych osób w postaci dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji: 20.000,- zł. (dwadzieścia tysięcy zł)
Ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje zamieszczane są
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu w godz. 800 do 1500 (tel. 75 64 73 153 i 154) oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.jgora.pl

Uczniowskie Mini Projekty Badawcze

19 maja odbyła się gala wręczenia nagród uczniom, którzy wyróżnili się w prowadzonym od października w mini projektach badawczych. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 2 zawodach Kucharz i Technik Geodeta, oba zespoły zajęły wysokie miejsca.

Kucharze – tegoroczni maturzyści w składzie: Adam Górny, Paula Smok oraz Kinga Tomczyszyn

bronili pomysłu na stworzenie spółdzielni pracy i zajęli III miejsce, natomiast praca pisemna została przez ekspertów oceniona najwyżej. Uczniowie otrzymali zaproszenia na spotkania i warsztaty na macierzystych uczelniach ekspertów.
Geodeci – również maturzyści w składzie Krzysztof Sadło i Dominik Lewiński przedstawili sposób wykorzystania danych z pomiarów satelitarnych w meteorologii. Zajmując soją pracą II miejsce w zawodach budowlanych. Co ważne pracą naszych uczniów zainteresował się wykładowca Politechniki Wrocławskie a zarazem ekspert w konkursie, zapraszając chłopców na warsztaty.

 

 

Festiwal Smaków Czterech Kultur

Nasi uczniowie i nauczyciele wzięli udział w organizacji Festiwalu Smaków Czterech Kultur w dniu 17 maja 2015 roku podczas wyścigu kolarskiego Grupy Wyszehradzkiej.

W organizację Festiwalu Smaków Czterech Kultur: słowackiej, czeskiej, węgierskiej
i polskiej włączyli się uczniowie klasy II Technikum Żywienia i nauczyciele z naszej szkoły.

Przygotowania i gotowanie trwały od piątku.

Mieszkańcy i turyści mogli spróbować różnych potraw. Zarówno zupy jak ciasta cieszyły się dużym powodzeniem. Szczególnie gorące zupy szybko zyskały ogromne powodzenie podczas wietrznej niedzieli.

Dla uczniów ze szkoły uczestnictwo w festiwalu smaków stanowiło cenną praktykę zarówno w gotowaniu jak i organizacji i obsłudze większych imprez kulinarnych.

Szkoła od zawsze stawia na praktykę. Uczniowie chętnie się angażują. Wiedzą, że dobra praktyka czyni mistrza 🙂