Projekt Comenius

Projekt  „Eat your prejudices” – Projekt partnerski w ramach programu ComeniusCharakterystyka projektu

Nasza szkoła, razem z czeską szkołą z Liberca – Střední škola gastronomie a služeb  bierze udział w projekcie partnerskim Comeniusa. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami z  obu szkół, wspólna organizacja zaplanowanych działań lokalnych oraz uczestnictwo w wymianie międzyszkolnej.

Czas trwania projektu:

wrzesień 2013 – sierpień 2015

Streszczenie projektu

Projekt ma celu wspierać i promować polsko-czeską współpracę, zwłaszcza między uczestniczącymi w nim szkołami. W czasie trwania projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zaplanowanych wcześniej akcjach oraz podejmować działania mające na celu promocję regionu a także zacieśnienie współpracy na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.  Głównymi punktami projektu są dwie, 10 dniowe szkolne wymiany. W maju 2014 polska grupa będzie miała okazję wyjechać do Liberca, a następnie w maju 2015 będziemy w Polsce gościć grupę czeską. Ze względu na zbliżone profile kształcenia obu szkół, projekt będzie w luźny sposób nawiązywać do tematyki kulinarnej. W  Projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III  o dowolnym profilu.

Udział uczniów w projekcie finansowany jest ze środków programu „Comenius” . W związku z tym uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Więcej szczegółów dotyczących projektu i wyjazdów znajduje się w regulaminie projektu dostępnym na stronie naszej szkoły w zakładce „Comenius”.

Założenia projektu

Poprzez udział w projekcie  uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość

·         Poznać czeską kulturę

·         Nauczyć się podstaw języka czeskiego (w projekcie przewidziane jest przygotowanie językowe)

·         Nauczyć się nowych przydatnych i ciekawych rzeczy o możliwościach współpracy w regionie

·         Poznać możliwości jakie daje uczestnictwo w  projektach unijnych

·         Wspólnie zorganizować happeningi oraz konkursy, w Libercu i Jeleniej Górze

·         Interesująco spędzić czas i nawiązać nowe znajomości

 
 Harmonogram projektu

Poza dwiema wymianami międzyszkolnymi  (maj 2014 i maj 2015) w ramach naszego projektu przewidziane są dodatkowe wydarzenia: konkursy, warsztaty, zawody…
W grudniu 2013 roku w obu szkołach odbędą się konkursy fotograficzne , których tematem będzie „Świąteczne gotowanie”.  W konkursach przewidziane są nagrody. Następnie od początku 2014 roku rozpoczną się zajęcia w ramach przygotowania językowego dla uczniów i uczennic reprezentujących szkołę podczas wymiany w Libercu. Harmonogram będzie na bieżąco wzbogacany o nowe pozycje zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych. Wszystkie aktualności dostępne będą na stronie internetowej projektu, bądź u koordynatora projektu pod adresem e-mail:  damdru@gmail.com.