Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w ramach projektu Comenius „Eat your prejudices”    

 Cele konkursu:

·        popularyzacja polskich i czeskich tradycji świątecznych

·        promocja wiedzy o  projekcie  „Eat your prejudices” realizowanego w ramach programu Comenius

Forma konkursu:

·        Konkurs fotograficzny

Zasady konkursu:

·        Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych i Usługowych w Jeleniej Górze

·        Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających tradycyjne dania świąteczne

·        W konkursie można brać udział indywidualnie lub grupowo

·        Sfotografowane dania powinny być przygotowane przez autora/autorów zdjęcia (warunek konieczny!) a przepis na danie dołączony do fotografii

·        Podpisane zdjęcia konkursowe wraz z przepisem  należy przesyłać na adres mailowy: gastro.jelenia@gmail.com

·        Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę autora/autorów zdjęcia na  użycie nadesłanej fotografii w dalszych etapach projektu „Eat Your Prejudices”

·        W konkursie zostaną wyłonione 2 zwycięskie prace :

o   1 w wyniku głosowania na profilu FB „Eat your prejudices” (odnośnik do grupy na facebook’u zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły – http://www.zspu.jgora.pl w zakładce Comenius

o   1 w wyniku oceny nadesłanych prac przez szkolnego koordynatora projektu Comenius.

·         Analogiczny konkurs zostanie przeprowadzony w szkole partnerskiej projektu Comenius – Střední škola gastronomie a služeb z Liberca (Rep. Czeska)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

·        Termin nadsyłania prac upływa 24.12.2013 o północy

·        Termin głosowania na zdjęcie na profilu FB rozpocznie się 28.12.2013 i zakończy 10.01.2014

·        Rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie nagród nastąpi 20.01.2014

Przewidziane nagrody:

·        Nagrodami w konkursie są dwa doładowania telefonu w wysokości 100 złotych każde

·        W przypadku wybrania pracy grupowej/prac grupowych nagroda będzie dzielona proporcjonalnie wśród członków grupy

·         Osoby zaangażowane w konkursie  otrzymają dodatkowe punkty w trakcie naboru na uczestników wymiany międzyszkolnej w ramach projektu „Eat your prejudices”