Wycieczka uczniów Technikum Leśnego z Panem Stawiarskim

Dnia 16.04.2018 odbyła się wycieczka zawodowa uczniów II klasy Technikum Leśnego (20 osób). Głównym celem było praktyczne przedstawienie tematów związanych z projektowaniem, zakładaniem upraw leśnych oraz praktyczna nauka prawidłowej techniki wykonywania sadzenia. Podczas zajęć uczniowie wykonywali sadzenie pod kostur Buka – sadzonki z bryłką. Następnie po zakończeniu sadzenia udaliśmy się na powierzchnię zagospodarowaną Rb II gdzie omówiliśmy na przykładzie ogrodzenia wykonanego na fragmencie drzewostanu jodłowego zagadnienia związane z z prawidłowym projektowaniem, wykonaniem i rozliczeniem prac związanych z zabezpieczeniem upraw za pomocą grodzeń. Ostatnim etapem była wizyta na zachowawczej plantacji nasiennej Jd będącej częścią programu restytucji Jd w Sudetach. Na plantacji omówiliśmy zasady zakładania tego typu obiektów, ich użytkowania oraz kosztówutrzymania. Tam zakończyliśmy wycieczkę i podziękowaliśmy Panu Leśniczemu Woźniakowskiemu za bardzo wyczerpujące i fachowe przedstawienie interesujących nas zagadnień.
Konrad Stawiarski