Termin składania deklaracji maturalnych

Uwaga Maturzyści!
Do 30 września należy złożyć wypełniona deklarację wstępną przystąpienia do matury w maju 2022 roku. Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do sekretariatu. Deklarację, należy pobrać ze strony https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/
Załącznik dla Was to 1a
Dla absolwentów termin złożenia deklaracji upływa 7 lutego!
Szkolenie z matur odbędzie się już wkrótce.
Pozdrawiam
Dyrektor ZSPUiBS