AKTUALIZACJA INFORMACJI W SPRAWIE TERMINÓW EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

PRZEDMIOTDATA
Ochrona środowiska lesnego22.08.2022
Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych24.08.2022
Biologia poziom rozszerzony25.08.2022
Organizacja produkcji gastronomicznej22.08.2022
Obsługa klienta w gastronomii24.08.2022

EGZAMINY POPRAWKOWE  SIERPIEŃ 2022

PRZEDMIOTDATA
Technika prac leśnych26.08.2022
Użytkowanie lasu22.08.2022
Urządzanie lasu22.08.2022
Prace urządzeniowe w leśnictwie24.08.2022
Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych24.08.2022
Zasady żywienia26.08.2022
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem29.08.2022
Geografia29.08.2022
Podstawy przedsiębiorczości25.08.2022
Chemia30.08.2022
Biologia poziom rozszerzony25.08.2022