Bezpłatne kursy dla uczniów którzy ukończyli 18 lat i ich rodzin

W imieniu Pani Elżbiety Szawłowskiej, przekazujemy informacje o naborze na bezpłatne kursy dla uczniów którzy ukończyli 18 lat i ich rodzin, osób które spełniają kryteria rekrutacji do projektu oraz zapraszamy do brania udziału we wspomnianych.
 
W przypadku zainteresowani mogą się kontaktować z Panią Elżbietą pod numerem telefonu 601 325 188.
 
 
Chcesz uzyskać nowe kwalifikacje lub potwierdzić posiadane umiejętności, zapraszamy na bezpłatne kursy.
Grupa docelowa to osoby w wieku 18-64 lat o niskich kwalifikacjach. Projekt skierowany do osób zamieszkujących: miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja, Gmina i Miasto i Gmina Lwówek Śląski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, w tym:
• Osób o niskich kalifikacjach, wykształcenie maksymalnie średnie – Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową.
• Osób w wieku 18-64 lat (pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo, emerytów, rencistów, uczących się w systemie dziennym i zaocznym – uczniów, studentów)
• Osób niepełnosprawnych (wymagane orzeczenie)
• Osób posiadających zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające przydatność do pracy, dotyczy kursu spawacza oraz kursu masażysty.
• Zajęcia będą prowadzone z częstotliwością i terminach w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu, rozpoczęcie po zgłoszeniu 10 osób.
• Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia trwającego min. 4 godzin dziennie.
• W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży komunikacją publiczną lub dojazdu samochodem prywatnym, a także w sytuacji gdy uczestnik jest dowożony na zajęcia przez osobę trzecią. Kwota zwrotu wynosi max. 10 zł/dzień szkolenia tzn. obejmuje koszty dojazdu na szkolenie i z powrotem w dniu szkolenia.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Z poważaniem
 
Elżbieta Szawłowska
 
Specjalista d/s rekrutacji i organizacji szkoleń