Ciekawy wyjazd do Mysliborza

21 – 22 listopada br. klasy: 1 Technikum Leśnego oraz klasa 1 Technikum
Weterynaryjnego w ZSPUiBS, pod opieką pani Agnieszki Cyganik, pani Marzeny
Owsianej-Czepiel i pani Izabeli Bayer, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Pomimo
jesiennego chłodu, ośrodek zachwycił wszystkich swym położeniem u podnóża
lasu, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu dla wymagających rehabilitacji ptaków, m.in.
bocianów.
 
W pierwszym dniu pobytu klasy podzieliły się na 3 grupy, w których udały się na
zajęcia laboratoryjne (sporządzanie preparatów z cebuli i liści roślin, wydobywanie
barwników, rozszczepianie światła białego w pryzmacie). Po południu większość
uczestników raczyła się smaczną pizzą z jaworskiej pizzerii, pozostali udali się do
pobliskiej restauracji na tradycyjnego schabowego i pierogi.
 
Drugiego dnia, po śniadaniu zaserwowanym przez panie wychowawczynie,
odbyły się 4-godzinne warsztaty z tkactwa. Zarówno uczniowie, jak i nauczycielki, utkali
na krosnach piękne, wielokolorowe zakładki do książek.
 
W pogodnych nastrojach i z pozytywnym nastawieniem wszyscy uczestnicy
 
szczęśliwie powrócili do swoich domów.
 
Podziękowania za organizację wycieczki należą się Panu Dyrektorowi, który
osobiście pracował nad projektem warsztatów w CEEiK „Salamandra”, oraz trzem wyżej
wspomnianym paniom, które podjęły się trudu opieki nad uczniami, bo jak sami dobrze
wiecie, Drodzy Uczniowie, takie wyjazdy to nie tylko dobra zabawa, ale i
odpowiedzialność za Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 
A ponieważ owa wycieczka odbyła się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu,
 
rokuje to dobrze na przyszłość 🙂