Decyzja o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szanowni rodzice uczniów ZSPUiBS.
Informuję, że na spotkaniu Rady Rodziców została podjęta decyzja o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków z firmą Compensa z terminem od 1 września 2019 roku. Przypominam, że ubezpieczenie jest dobrowolne i nie ma obowiązku ubezpieczenia w tej firmie.
Ze względu na specyfikę zajęć laboratoryjnych, pracowni gastronomicznych czy pracowni leśnych, istnieje spore zagrożenie doznania kontuzji lub uszkodzenia ciała, dlatego apelujemy o zabezpieczenie dziecka nawet w minimalne ubezpieczenie. Składka ubezpieczenia na ten rok wynosi 33 zł płatne do 31.10.2019 roku. Prosimy o przekazywanie pieniędzy do wychowawcy. Przez najbliższe dni w klasach zostaną rozdane listy, na których będą zbierane informacje czy przystępują Państwo do grupowego ubezpieczenia uczniów. Jeśli mają już Państwo polisę dla dzieci to prosimy o przedstawienie krótkiej informacji, gdzie jest to ubezpieczenie zawarte i na jaki termin.
Warunki ogólne ubezpieczenia przedstawiono na zebraniu i dostępne są w sekretariacie szkoły. Dla przypomnienia lub zapoznania się zamieszczam skany propozycji ubezpieczeniowej.
Pozdrawiam
Z poważaniem
Paweł Dernoga