Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.

O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31października danego roku.

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej: Anna Kokot – Rutkowska Tel: 71 377 28 13; gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl Lucyna Kurowska-Trudzik Tel: 71 377 28 08; ekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl

Poniżej zamieszczam link dot. programu, https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdbp.wroclaw.dolnyslask.pl%2Fbiblioteki%2Fwroclaw%2Fwroclaw-wydarzenia%2F6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR03T91PTRIU6_Z-z9tD6eDv5NBJ8rRu1zezus4sJp1yPwlt1QyUEeAXqLk_aem_AaOIz1_DD1tm1DEqCPgT1GuMdFnqn1R8Cs9aj7JRmac9Eapvld3SUssHRH3sgcrVohCBw3CyzxCWM7fzqHK7o8uB&h=AT0bmQgvl_8YfOBMZTbN31x2wgIxet9U4kYfAucv_UOeeBDPDyHb1w7J8AAz55zEmhsRsuPkjfmCx3iqdB2tsFSMCiln28zNa2Q0tAaMn9Bgp4KzbVqOxmPiyqA8pxRaToBH&__tn__=H-R&c[0]=AT0z_2ETWmwSrTAK_TignogUPs5UdPaGUpv-BMY2XO0pD0oPSuUGUs0OQk7uDE8eHhBP0NMFsS4BhnwWBsIBpw-CWmsH7HdPTaApTmVRmPqmv3oN_1scGFYVGL-fkaAB-FmFP5CdCKZ5CSnjQtFOIoHk4KB-rn3uPEg4ps9jzNB59eWgja4ll26bV_8HXqsTdTEqMlbpEesgRuHJ6-l4pYKMaajVXVdn3s_ubg