EDUKUJEMY MŁODSZYCH KOLEGÓW

12 maja, w ramach współpracy Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej z Fundacją Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej Ornamental Farm Bukowiec, w parku w Bukowcu zostały przeprowadzone terenowe zajęcia dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Bierutowie.

Uczestnicy spotkania próbowali smak liści bluszczyku kurdybanka, czosnaczka, podagrycznika, szczawiu, buka;

Porównywali liście leszczyny pospolitej i wiązu polnego;

Przyglądali się budowie i barwie kwiatów bodziszka żałobnego;

Poznawali zapach czeremchy pospolitej, konwalii majowej;

W miejscach pod drzewami można było znaleźć siewki różnych gatunków drzew z nasion, które dojrzał i opadły jesienią ubiegłego roku, między innymi klonów zwyczajnego i jawora, lipy drobnolistnej, buka zwyczajnego.

Park w Bukowcu graniczy z terenem Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach- uczniowie mogli również zobaczyć różnice pomiędzy parkiem a lasem, a także słupki graniczne i oddziałowe. Słupki oddziałowe ustawiane są na terenach leśnych jako znaki przestrzennego- powierzchniowego podziału leśnictw i zapisuje się na nich numery oddziałów- najmniejsza wartość cyfrowa jest skierowana na wschód i wzrasta w kierunku zachodnim; jest to ważna informacja na wypadek, gdyby podczas pobytu w lesie byłaby potrzebna pomoc.

Zajęcia prowadziła, z ramienia Szkoły, Bogumiła Chabowska-Dąbek, członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.