Fani „Wiedźmina” na start!

Razem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystycznych zapraszam na konkurs wiedzy o Geralcie z Rivii:
Regulamin
szkolnego konkursu czytelniczego
„Gwynbleidd”

Cele konkursu:

– Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
– Promowanie autorów literatury polskiej.
– Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.

Założenia ogólne konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w dniu 13 lutego 2018 o godz. 9.00
Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna, nazwa szkoły) należy przesyłać do dnia 10.01.2018 r. na adres mailowy: zset.konkurs@wp.pl lub przekazać telefonicznie: 75 64 23 718 (biblioteka).
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie trzech kandydatów z jednej szkoły

Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

Znajomość cyklu opowieści o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i cech charakterystycznych literatury fantasy:
– Ostatnie życzenie
– Miecz przeznaczenia
– Krew Elfów
– Czas pogardy
– Chrzest ognia
– Wieża jaskółki
– Pani Jeziora
– Sezon burz

Konkurs będzie składał się z następujących etapów:

– testu wyboru
– pytań indywidualnych ustnych
– oceny plakatu nawiązującego do Wiedźmina – przygotowanego w szkole i przywiezionego na konkurs (plakat może być wykonany przez innego ucznia, który nie musi być uczestnikiem konkursu wiedzowego)

Ocena prac:

Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury.

Laureaci:

Jury wyłoni trzech kandydatów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody.