Harmonogram naboru do Bursy Szkonej

Od dnia 15 maja rozpoczyna się nabór do Bursy Szkolnej w ZSPUiBS w Jeleniej Górze na rok szkolny 2023/2024. Regulamin naboru oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Bursa Szkolna.

HARMONOGRAM NABORU DO BURSY SZKOLNEJ w ZSPUiBS W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1.Przeprowadzenie rekwalifikacji spośród młodzieży mieszkającej w Bursie03.04 – 24.04.2023r.
2.Ogłoszenie przez dyrektora Bursy wyników rekwalifikacji i podanie liczby wolnych miejsc30.04.2023 r.
3.Składanie podań o przyjęcie do Bursy (nabór podstawowy)15.05-19.06.2023r.
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy26.06.2023r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w Bursie w następnym roku szkolnym poprzez dokonanie opłaty 150 zł na poczet należności wrześniowych.do 25.07.2023r.
6.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy w naborze podstawowym31.07.2023r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Bursa nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.