Informacja na temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli.

I KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli
Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie
typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla
sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).
Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:
zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
tzw. „wymianę” uczniów między szkołami,
wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
wymianę dobrych praktyk między placówkami.
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” –
praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Poznań, 2 grudnia 2016 r.
Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2
lutego i 29 marca 2017 r.
jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z
Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz
wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”,
oraz „Partnerstwa Strategiczne”,
w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,
jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele
własne placówki, np. związane z doposażeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkoleniaerasmus.org/edukacja-szkolna/
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej