KONFERENCJA O MŁODZIEŻY DLA MŁODZIEŻY

W dniu wczorajszym uczniowska reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w konferencji i warsztatach pt.: „Przemoc rówieśnicza”, zorganizowanej w auli szkolnej I LO im. Stefana Żeromskiego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze. Na zaproszenie przewodniczącej TKOPD p. Krystyny Demkowicz wykłady i zajęcia z młodzieżą prowadzili wykwalifikowani specjaliści psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze , posiadający ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Po serii wykładów dla nastolatków, traktujących o fizycznej i psychicznej przemocy rówieśniczej,używaniu cyberprzestrzeni do ośmieszania i nękania koleżanek i kolegów oraz wpływie takich zachowań na psychikę młodego człowieka, odbyły się warsztaty praktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego. Podczas zajęć nastolatkowie mogli nauczyć się, jak reagować na sytuacje zagrożenia, gdy ich rówieśnicy są ofiarami przemocy oraz jak dbać o higienę psychiczną. Dla opiekunów przybyłych z uczniami specjalny wykład poprowadziła lekarz psychiatra dzieci i młodzieży p. dr Renata Ostrowska, która nie tylko podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym ale także odpowiedziała na wiele pytań i udzieliła wielu praktycznych porad.

Pomiędzy poszczególnymi modułami zajęć uczestnicy konferencji mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez naszą szkołę. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Posłanki na Sejm RP p.Zofii Czernow oraz Prezydenta Miasta Jelenia Góra p. Jerzego Łużniaka.

Zarówno jako adresatom konferencji, jak i organizatorom kateringu było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym spotkaniu.Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i czekamy na kolejne interesujące i pouczające spotkania dla młodzieży i o młodzieży.