Konkursie wiedzy przyrodniczo -leśnej zorganizowany przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy

29.11.2019r nasza szkoła brała udział w konkursie wiedzy przyrodniczo -leśnej zorganizowanym przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy.Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postawy szacunku dla środowiska leśnego i odpowiedzialności za jego stan.Drużyna składająca się z uczniów klasy maturalnej Segriusza Kunasza, Dagmary Ciostek  i Michała Jarzmika  z  Technikum leśnego pokonując inne drużyny zajęli- I miejsce otrzymując 7,5 pkt?/10 pkt maxymalnych otrzymując nagrody rzeczowe jakimi są bardzo funkcjonalne plecaki z wyposażeniem.
Opiekun grupy gratuluje wygranej
R.Jaryczewska nauczyciel biologii.