Kucharz do bursy poszukiwany!

1. Wymagania formalne

– wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
– doświadczenie w pracy w kuchni
– energiczność
– dyspozycyjność
– chęć i zaangażowanie do pracy
2. Wymagania dodatkowe
– ewentualne doświadczenie w pracy w żywieniu zbiorowym
3. Zakres obowiązków
– kierowanie pracą w kuchni
– przygotowywanie i wydawanie posiłków w stołówce
4. Warunki pracy i płacy:
– umowa o pracę na czas określony z przedłużeniem na czas nieokreślony
5. Wymagane dokumenty:
– CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół albo przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2018r. na adres zspu.jgora@gmail.com.
7. Ilość etatów
– 1 pełny etat – zatrudnienie od 01 lutego 2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 75 474 22 lub 75 75 474 36