Kurs kierowników wycieczek szkolnych D68/JG

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie uruchomiony zostanie kurs kierowników wycieczek szkolnych D68/JG

Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kierownika  wycieczek od strony prawnej, organizacyjnej i merytorycznej. W programie znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: kwalifikacje, zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki i opiekunów; planowanie, organizacja i przebieg wycieczek; metodyka pracy kierownika; bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kurs trwa 16 godzin. Koszt kursu wynosi 160zł. Zajęcia będą się odbywały w soboty, w siedzibie DODN w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 43. Zakończenie kursu zaplanowano przed feriami zimowymi 2018r.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia udziału i przesłanie go na adres: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

Z poważaniem,

dr Magdalena Giercarz-Borkowska

kierownik kursu,

konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze

tel. 502 862 059

e-mail: magdalena.giercarz@dodn.dolnyslask.pl

 regulamin formy doskonalenia 2015, zgłoszenie D68JG