KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku na terenie Miasta
Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Karkonoskiego odbywać się będzie w
siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy ul.
Bankowej 28/30 w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 02 czerwca
2021 r. za wyjątkiem dni 28, 29, 30 kwietnia 2021 r. oraz 1, 2, 3, 4
maja 2021 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również
mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A – I piętro,
pokój 104, tel. 75 75 49 873 bądź 75 75 49 874.