LEŚNICY NA WYJEŹDZIE ZAWODOWYM

20 dzień kwietnia 2023r. był dla uczniów klasy II Technikum Leśnego dniem wyjazdu zawodowego do szkółek leśnych: w Nadleśnictwie „Śnieżka” w Kowarach, szkółki kontenerowej i w Nadleśnictwie Kamienna Góra szkółki tradycyjnej.

Po kolei.

Nowoczesna, choć już ponad trzydziestoletnia, Leśna Szkółka Kontenerowa Kostrzyca w Miłkowie, jest miejscem, w którym produkuje się sadzonki w pojemnikach z tzw. bryłką. Te pojemniki, potocznie zwane kasetami, to kontenery o różnej pojemności pojedynczych cel- od V50 do V370; użycie właściwego pojemnika zależy od uprawianego gatunku drzewa leśnego, od długości cyklu produkcyjnego, od wymagań zamawiającego. Leśniczy szkółkarz, Pan Andrzej Latusz, opowiedział uczestnikom wycieczki historię powstania szkółki kontenerowej- pierwszej i najstarszej w Polsce, zakres działalności, a także oprowadził po szkółce omawiając poszczególne etapy produkcji. Wszystko zaczyna się w hali siewów, w której od bieżącego roku zainstalowana została nowoczesna linia siewów z siewnikiem pneumatycznym przystosowanym do wysiewania nasion nie tylko głównych lasotwórczych gatunków iglastych, ale także gatunków liściastych, które mają ciężkie nasiona (dąb, buk) oraz bardzo lekkie (olcha). Substrat w kontenerach, do którego wysiewa się nasiona i w którym później wzrastają siewki, to mieszanina torfu i różnych komponentów- w tym również szczepionki mikoryzy. Z hali siewów kontenery wywożone są do ogrzewanych tuneli foliowych, w których reguluje się nie tylko temperaturę, ale także dostępność światła słonecznego, wilgotność, podlewanie. Uczniowie zobaczyli kiełkujące nasiona modrzewia europejskiego oraz siewki świerka pospolitego, buka zwyczajnego, dęba bezszypułkowego oraz sadzonki- jesionu wyniosłego, wiąza górskiego, sosny pospolitej, jodły pospolitej na tzw. wolnych polach, czyli „pod chmurką”.

Po zapoznaniu się z „kontenerówką” uczniowie pod opieką Pana Jakuba Raja Leśniczego Leśnictwa Karpacz w Nadleśnictwie „Śnieżka” w Kowarach wykonali podsiew dębu szypułkowego na powierzchni po usunięciu wywrotów powstałych w wyniku silnych wiatrów w ramach przebudowy drzewostanów. Pan Leśniczy opowiedział o zasadach wprowadzania gatunków liściastych na powierzchniach, na których do niedawna jeszcze rósł świerk oraz o ocenach upraw, które wykonuje się dla kontroli wykonania i oceny wzrostu i pielęgnacji powierzchni, na których zakłada się nowy las.

Z Kostrzycy uczniowie pojechali do Krzeszowa, do Szkółki Nadleśnictwa Kamienna Góra. Na miejscu, z uczestnikami wyjazdu, przywitał się Leśniczy Szkółkarz Pan Bartłomiej Dymek. Przed pokazaniem szkółki opowiedział krótko historię szkółkarstwa leśnego w Lasach Państwowych. Do 1977 roku prawie w każdym leśnictwie istniały małe szkółki, w których miejscowi leśniczowie wysiewali pozyskane nasiona i hodowali siewki i sadzonki na potrzeby swojego leśnictwa lub ewentualnie sąsiednich. Takie szkółki zostały zlikwidowane i powstała w nadleśnictwach jedna szkółka, tzw. zespolona. Ta w Nadleśnictwie Kamienna Góra ma już pięćdziesiąt lat!

Pan Leśniczy pokazał uczestnikom wycieczki namioty foliowe, w których wysiewa się nasiona różnych gatunków drzew i krzewów leśnych tzw. rzutem, czyli siewem pełnym. Podobnie wysiewa się nasiona w części zwanej szkółka polową. Opowiedział również o zabiegu podcinania korzeni siewek i sadzonek uprawianych na powierzchni otwartej oraz o zabiegach ochronnych, np. przed skutkami niskich temperatur lub przeciwko ptakom, które wydłubują nasiona z gleby. Pokazał specjalistyczną chłodnię opartą na działaniu prawie stuprocentowej wilgotności powietrza, w której przechowuje się sadzonki. Na koniec zaprosił do ogniska.

Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele zawodu: Konrad Stawiarski oraz Bogumiła Chabowska-Dąbek