Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 14 października, pracownicy szkoły i jej uczniowie obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Na tę okazję, uczniowie pod przewodnictwem Pani Marzeny Owsianej – Czepiel przedstawili niezwykle interesujące przedstawienie. Była to scenka o stworzeniu nauczyciela. Otóż według młodzieży Bóg powołał do życia nauczyciela, aby zaradzić problemom pierwszych rodziców z ich synami – Kainem i Ablem. Nauczyciel, mimo najszczerszych chęci, ogromnego wkładu pracy i poświęcenia, nie zdołał zapobiec tragedii-śmierci Abla. Wtedy Bóg rozgniewał się na nauczyciela i wysłał go do piekła, tu wychowywał diablęta, które wkrótce stały się grzeczne i posłuszne. To nie spodobało się Diabłu i wygnał nauczyciela z piekła, tak oto trafił on ponownie na ziemię i odtąd radził sobie wspaniale z potomstwem Adama i Ewy…
Przedstawienie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony widzów.