Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r.

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 roku na terenie Miasta Jeleniej Góry        i Gmin Powiatu Karkonoskiego odbywać się będzie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 18 w terminie od dnia 17 kwietnia 2023r. do dnia 26 maja 2023r. za wyjątkiem dni od 29 kwietnia2023r. do 7 maja 2023r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
i wydanie zaświadczenia. Kwalifikacja wojskowa jest standardową procedurą, odbywająca się co roku. Dlatego nie należy mylić wezwania do osobistego stawienia się jako poboru do wojska. Kwalifikacja wojskowa nie ma związku z obecną sytuacją na Ukrainie.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A – I piętro, pokój nr 104, tel. (075) 75-49-873 bądź (075) 75-49-874.