Owoce pracy naszych weterynarzy

Nie tak dawno pisaliśmy o akcji na ferie naszych młodych adeptów sztuki weterynaryjnej, a dzisiaj możemy już wam co-nieco na ten temat powiedzieć, a nawet pokazać. Koordynator tego przedsięwzięcia – magister Przemysław Spychalski poinformował nas, że codziennie są łapane jakieś koty i wystawiane klatki na nie na ogródkach działkowych. Przypominamy, że zwierzaki wyłapywane są po to by je poddać sterylizacji/ kastracji aby zapobiec wzrostowi ilości bezdomnych kotów. Pan Przemysław dodaje, że akcja trwa i będzie jeszcze trwać dopóty, dopóki wszystkie koty nie zostaną wyłapane.