„Podstępne WZW” – zajęcia profilaktyczne w ramach programu edukacyjnego

W naszej szkole gościliśmy inspektorów SANEPIDu. Panie przeprowadziły w klasach 2 i 3 technikum weterynaryjnego zajęcia dotyczące profilaktyki WZW w ramach programu edukacyjnego „Podstępne WZW” . Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.„Podstępne WZW” to program edukacyjny, który Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzi wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną i Polskim Towarzystwem Hepatologicznym od 2011 roku.

Cele programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HAV, HBV i HCV
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi
  • Kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych