Podziękowania w imieniu społeczności szkolnej dla Stowarzyszenia „Pegaz”

W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze pragnę  bardzo serdecznie podziękować  Stowarzyszeniu Pegaz za możliwość odbycia 8 tygodniowej praktyki zawodowej, uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, w ramach programu Erasmus +.

Dzięki tym praktykom nasi uczniowie poznali specyfikę holenderskiego rynku pracy w szeroko pojętym przetwórstwie rolno- spożywczym.

Uczniowie technikum poznawali cały proces produkcji holenderskich owoców i warzyw, wykonywali również prace polegające na ich sortowaniu oraz kondycjonowaniu przed ich dostarczeniem do hurtowni  i sklepów.

 

Pobyt uczniów szkoły to nie tylko praca. Oprócz pracy uczniowie poznawali również kulturę społeczności holenderskiej, nawiązywali przyjaźnie, prowadzili z mieszkańcami długie rozmowy. Byli bardzo ciepło przyjmowaniu przez swych holenderskich przyjaciół.

Zwiedzali  miasta, w których przebywali a szczególnie piękne zabytki.  Z racji swojego zawodu ( technik żywienia i usług gastronomicznych) poznawali kuchnię holenderską i ich narodowe potrawy. Uczestniczyli        w imprezach integracyjnych. Innymi słowy to dzięki tym stażom uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, otrzymali  wynagrodzenie, znacząco poprawili kompetencje językowe oraz otrzymali europassy.

 

Wszyscy uczestnicy praktyk, zgodnie wyrażają ogromne zadowolenie z pobytu na stażach w Holandii i oczekują, że będą mogli również w przyszłym roku być uczestnikami podobnych staży.

Jako dyrektor szkoły składam, Stowarzyszeniu Pegaz, serdeczne podziękowanie za fachową organizację pobytu młodzieży w Holandii.

Z wyrazami szacunku:

Helena Kasperczyk