PROJEKT EDUKACYJNY „Wspieramy jeleniogórskich zawodowców”

Projekt Wspieramy jeleniogórskich zawodowców realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole przez dwa kolejne lata do 30.06.2026 r. Uczniowie, którzy zapiszą się do udziału w projekcie, będą objęci następującymi formami rozwoju zawodowego:

  1. Doradztwo zawodowe – 2h/1 ucznia
  2. Warsztaty kształtujące kompetencje zielone – 9 h (3 spotkania po 3h)
  3. Kursy zawodowe – przygotowują uczniów do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,  Po ukończeniu wybranego kursu, uczeń przystępuje do egzaminu i otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Kursy na jakie odbędą się w ramach projektu : – GIS (Nowoczesne systemy geoinformatyczne) – PILARZ DRWAL (dla os. pełnoletnich) – PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – OPETATOR WÓZKOW WIDŁOWYCH (dla osób pełnoletnich) – FLORYSTA
  4. Staże zawodowe – 180 h. Uczeń znajduje „na własną rękę” wybranego pracodawcę, który umożliwi mu staż w kierunku kształcenia w szkole.

Po ukończeniu stażu i złożeniu dokumentacji, uczeń otrzymuje wynagrodzenie za staż – 4 046,00 zł „na rękę”, przelewem na wskazane konto.

Opiekun stażu utrzymuje wynagrodzenie 500,00 zł brutto, związane z odbywaniem stażu przez 1 ucznia oraz ma możliwość refundacji zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych, niezbędnych 1 stażyście do odbycia Stażu (w wysokości 511,60zł).

Uczniowie chętni do udziału wypełniają formularz rekrutacyjny znajdujący się pod linkiem:

https://emeduza.eu/formularz?id=100-1704088800

Wydrukowany formularz należy dostarczyć do szkoły do dn. 30.04.2024.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem stażu i uczestnictwa w projekcie