Rozsądek wygrał z lenistwem

Dnia 24 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się finał „Olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” pt. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!”. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym z województwa dolnośląskiego. Organizatorem finału oraz fundatorem nagród był Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej reprezentowali uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik leśnik. W wyniku siódme miejsce zajęła Natalia Sędzimir, dziewiąte miejsce Dagmara Ciostek a Izabela Motak – miejsce dziesiąte.
Uczniów do Olimpiady przygotowała mgr Jolanta Mozolewska-Zwatrzko.