Spotkanie „projektowe” w Libercu

29 marca br., w ramach projektu EAT YOUR PREJUDICES, nasi uczniowie brali udział w warsztatach kulturalnych w Libercu, mających na celu przełamanie stereotypów o Polakach i Czechach. Polska i czeska młodzież wymieniła poglądy na temat tego, jak widzi swoich rodaków, oraz jak postrzega najbliższych zagranicznych sąsiadów. Była burza mózgów, praca twórcza, ale przede wszystkich dobra zabawa i poszerzanie horyzontów.
Kolejnym punktem wyjazdu było wyjście do biblioteki miejskiej, w której odbywały się tzw. wypożyczenia żywych książek – uczniowie wybierali sobie osobę, której opowieści chcieli posłuchać i z którą odbywali rozmowę w języku czeskim, przy pomocy tłumacza, bądź też w języku angielskim. Zakres tematyczny był szeroki – od kultury i sztuki, przez politykę, choroby cywilizacyjne, aż po wyznania i religię.
Na koniec pobytu organizator imprezy, pan Damian Drużkowski uraczył nas kuchnią czeską, serwowaną w lokalnej restauracji. Dziękujemy za wspaniałą współpracę!