Terminy egzaminów zawodowych – lato 2016

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

17. 06.2016 r. egzamin pisemny

A.18 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min, (1 osoba)

R.09 godz. 10.00, sala 11 -wersja D – 60 min, ( 12 osób )

T.06 godz. 10.00, sala 11 – wersja D – 60 min (30 osób)

R.10 godz. 12.00, sala 304 – wersja K – 60 min (19 osób )

R.13 godz. 10.00, sala 103 – wersja K – 60 min (12 osób)

23.06.2016 r. egzamin praktyczny

R.09 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min ( 20 osób)

R.13 godz. 9.00, sala 11 – wersja D – 120 min (12 osób)

R.10 (19 osób) : 28.06 2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min

T.06 (36 osób ): 27 i 28.06.2016 r. godz. 8.00, 12.00 i 16.00 – wersja W – 120 min
STARY EGZAMIN ZAWODOWY

Pisemny: 20.06.2016 r. – godz. 12.00 – WSZYSTKIE ZAWODY – 120 min.

Praktyczny: 21.06.2016 r. – godz. 9.00 – technik leśnik, technik weterynarii,

technik architektury krajobrazu, technik ochrony fizycznej osób i mienia – 180 min

technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz – 240 min.