Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej

Informujemy, że dnia 1 września o godzinie 10.00 będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Uczestnikom przypominamy, że w dniu tym obowiązuje strój galowy. Rozpoczęcie będzie miało miejsce na boisku. Proszę dostosować ubiór i wyposażenie do warunków atmosferycznych!