Ważna wiadomość

Szanowni Państwo! Ze względu na monitorowanie sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie i możliwej eskalacji konfliktu, Wydział Zarządzania Kryzysowego wraz z Urzędem Miasta Jeleniej Góry pracuje nad listą dystrybucji tabletek jodku potasu dla dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na wypadek wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym.

W załączeniu przesyłamy link do pobrania ulotki informacyjnej na ten temat oraz wzór deklaracji dla rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku wystąpienia skażenia radioaktywnym jodem ważne jest podanie tabletek jodku potasu w jak najkrótszym czasie. Zatem, tak istotne jest przygotowanie się do ewentualnego zdarzenia.

Deklaracje należy do nas dostarczyć do poniedziałku w wersji papierowej z podpisem. Uczniowie otrzymali takie deklaracje dzisiaj od wychowawców. Dla uczniów nieobecnych z przyczyn zdrowotnych lub będących na Zielonej Szkole prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie jej w formie cyfrowej. Oryginały będziemy zbierać po ich powrocie. Istnieje możliwość podpisania deklaracji bezpośrednio w sekretariacie.

https://drive.google.com/drive/folders/1ol0_l5Sc-HDC0XYggZdfJnh4Ym7HG8xs?usp=sharing