Wycieczka zawodowa najmłodszych leśników

Dnia 07 listopada uczniowie I klasy TLP wraz z opiekunami: nauczycielem zawodu – p. Bogumiłą Chabowską – Dąbek oraz wychowawcą klasy – p. Ewą Tkacz, wzięli udział w wycieczce zawodowej.

Pierwszym etapem było odwiedzenie Żywego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji p. Patrycji Rachwalskiej o roślinach KPN, w tym również roślinach endemicznych oraz projekcie dotyczącym reintrodukcji motyla niepylaka apollo w Karkonoszach. Zobaczyliśmy także instalacje torfowisk wysokogórskich.

Kolejnym etapem wycieczki był teren Leśnictwa Michałowice w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Droga,

w kierunku wzgórza Grzybowiec, pozwoliła uczniom zobaczyć zmienność siedlisk leśnych górskich: od drzewostanu świerkowego, poprzez mieszany iglasto – liściasty, aż do liściastego bukowego.

Tuż przed szczytem wzgórza można było zobaczyć, jak pracownicy leśni pozyskują drewno oraz pracę maszyny leśnej. W trakcie drogi, uczniowie mogli też zaobserwować oznaczenia drzewostanów nasiennych. W trakcie krótkiego odpoczynku na Grzybowcu, uczniowie zapoznali się z sortymentem drewna bukowego. W drodze na Cichą Dolinę Z Grzybowca towarzyszyły nam różnicowane wiekowo drzewostany, będące efektem przeprowadzonych w latach ubiegłych planowych prac hodowlanych i sanitarnych.

W okolicach Grzybowca i Cichej Doliny przebiegają trasy rowerowe oraz szlaki turystyczne – jest to przykład udostępniania terenów leśnych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe . Na terenie Cichej Doliny,

w Piechowicach, znajduje się również ścieżka edukacyjna ekologiczno – historyczna. Leśna polana

z paśnikiem to z kolei przykład współpracy leśników z myśliwymi.

Uczniowie po drodze rozpoznawali gatunki drzew i krzewów leśnych, obserwowali i nazywali poszczególne warstwy lasu w różnych siedliskach, ze szczególnym akcentem na rośliny runa leśnego. Szukali i nazywali grzyby leśne. Tuż przed wyjściem z lasu, na początku Cichej Doliny, duża formacja skalna ze sztucznymi grotami, stanowi miejsce zimowania nietoperzy.

Wycieczka pozwoliła uczniom I klasy, czyli przyszłym leśnikom, na ” dotknięcie lasu” i próbę zapoznania się z pracą leśnika oraz innymi działaniami w lesie.