Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 2018-2019 technikum    
klasa przedmiot Podręcznik
KLASA 1 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE J. polski Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka WSIP D.Chemperek
Historia – Poznać przeszłość. Wiek XX, wyd. Nowa Era, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wiedza o społeczenstwie W centrum uwagi, wyd, Nowa Era, Arkadiusz Janicki
Wiedza o kulturze WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
J. angielski Gateway 1 plus; wyd. MacMillan Publishing
J. niemiecki WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
Matematyka Prosto do matury kl I, Nowa Era
Fizyka Odkryć fizykę M. Braun, W. Śliwa NOWA ERA
Chemia To jest chemia, WYD. Nowa Era autorzy podręcznika i programu: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod.
Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń Biologia na czasie zakres podstawowy wyd. Nowa Era
Geografia R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, wyd. Nowa Era W-Wa od 2016 r.
Wychowanie fizyczne brak
informatyka podręcznik nie jest wymagany
Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era, W-wa od 2016r
Edukacja dla bezpieczeństwa WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
Religia WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
Etyka WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
Zajęcia z wychowawcą brak
Wychowanie do zycia w rodzinie WSTRZYMAĆ SIĘ Z ZAKUPEM DO WRZESNIA
TECHNIK WETERYN. Pracownia zootechniczna materiały własne nauczyciela
Chów i hodowla zwierząt materiały własne nauczyciela
Pracownia anatomiczna materiały własne nauczyciela
Anatomia i fizjologia zwierząt materiały własne nauczyciela
TECHNIK ŻYWIENIA Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa W.Bukała,K.Szczęch Bezpieczeństwo i higiena pracy WSIP 2013
Działalność gospodarcza w gastronomii WSiP Hanna Górska Barsewicz nr 1/2014 T. ^ ISBN 978-83-02-14723-4
Pracownia gastronomiczna kp brak, materiały własne
Technologia gastonomiczna z towaroznawstwem 1. Anna Kmiołek „Sporządzanie potraw i napojów . Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”, wyd. WSiP 2013 2. Anna Kmiołek „Sporządzanie potraw i napojów . Technologia gastronomiczna cz. 1”, wyd. WSiP 2013
Język niemiecki zawodowy Język niemiecki zawodowy w gastronomii. Anna Dul.WSiP
TECHNIK LEŚNIK Biologia leśna materiały własne nauczyciela
Ochrona środowiska leśnego materiały własne nauczyciela
Podstawy ekonomiki leśnej materiały własne nauczyciela
Hodowla lasu materiały własne nauczyciela
Prace hodowlane w leśnictwie materiały własne nauczyciela
Biologia leśna i łowiectwo materiały własne nauczyciela