XXII Dolnośląski Festiwal Nauki na Filii Politechniki Wrocławskiej

Kolejny raz nasza szkoła brała udział w wykładach znanych pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej podczas XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Filii Politechniki Wrocławskiej. Tematy wykładów dotyczyły wykorzystania źródeł energii oraz zdrowego sposobu odżywiania. Dolnośląski Festiwal Nauki jest dobrą okazją do dokonania swego rodzaju przeglądu osiągnięć współczesnej nauki. Uczniowie udali się tam pod opieką pań Renaty Jaryczewskiej, Ewy Grzebieluch – Sygudy, oraz Anny Bajdy – Oryńskiej.